Alkoholijuomien kulutus väheni

Alkoholijuomien kulutus laski ennakkotietojen mukaan vuonna 2017. Kokonaiskulutus oli 10,3 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2017, kun se oli edellisvuonna 10,8 litraa.

Alkoholijuomien tilastoitu kulutus väheni 0,5 prosenttia ja alkoholin tilastoimaton kulutus väheni 17,1 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Alkoholijuomien tilastoidun kulutuksen määrä oli 38,7 miljoonaa litraa ja tilastoimattoman kulutuksen määrä 9,0 miljoonaa litraa 100-prosenttista alkoholia vuonna 2017.

Tilastoidun kulutuksen osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta oli 81,2 prosenttia, ja alkoholin tilastoimattoman kulutuksen osuus 18,8 prosenttia. Alkoholijuomien matkustajatuonnin osuus alkoholin tilastoimattomasta kulutuksesta oli 76,5 prosenttia ja alkoholijuomien matkustajatuonnin osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta oli 14,4 prosenttia. Vuonna 2017 alkoholijuomien matkustajatuonti 100-prosentin alkoholina mitattuna väheni 18,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Alkoholin tilastoitu anniskelumyynti 100-prosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna muodosti 13,4 prosenttia alkoholin tilastoidusta kulutuksesta vuonna 2017. Tilastoitu anniskelumyynti kasvoi 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Alkon vähittäismyynti 100-prosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna väheni 0,4 prosenttia, ja muu alkoholijuomien vähittäismyynti väheni 1,0 prosenttia.

Vuonna 2017 alkoholin tilastoitu kulutus väheni tai pysyi ennallaan kaikissa muissa juomaryhmissä paitsi long drink –juomissa, jossa kasvua oli 3,4 prosenttia ja miedoissa viineissä, jossa kasvua oli 1,2 prosenttia.

Lähde: THL