UNGC kehottaa esimerkillään kieltäytymään yhteistyöstä tupakkateollisuuden kanssa

YK:n alainen yritysten yhteiskuntavastuualoite UNGC (United Nations Global Compact) kieltää tupakkayhtiöitä ja tupakan valmistajia osallistumasta toimintaansa.

Kieltoa pidetään positiivisena askeleena maailmanlaajuisessa terveydenedistämisessä, sillä se estää tupakkayhtiöitä olemasta mukana yhteiskuntavastuuta ajavassa yhteisössä ja kiillottamasta näin kuvaansa. Se on merkittävä myös, koska UNGC on aiemmin kieltänyt vain harvoja tahoja, kuten ydinaseita valmistavia yrityksiä, osallistumasta toimintaansa. Kiellon toivotaan olevan esimerkki muille yrityksille ja yhteisöille sekä viranomaisille, jotka tekevät parasta aikaa yhteistyötä tupakkayhtiöiden kanssa.

Tupakointi on suurin syy tarttumattomiin tauteihin, kuten syöpään, hengityssairauksiin ja sydänsairauksiin. Tupakointi on myös suurin estettävissä oleva kuolemien aiheuttaja maailmanlaajuisesti. Tupakkateollisuus ympäri maailmaa yrittää todistaa tekevänsä vastuullista työtä samalla kuin se myy tuotteita, jotka tappavat miljoonia ihmisiä vuosittain.

United Nations Global Compact on maailman laajin yritysvastuuta ajava yhteisö, joka rohkaisee yrityksiä vastuulliseen yritystoimintaan kunnioitten ihmisoikeuksia, työllisyyttä, ympäristöä ja korruption ehkäisyä.

Lähde: NCD Alliance