Tupakkalain valtakunnallisella valvontaohjelmalla edistetään tupakkapolitiikan tavoitteita

Valvira on julkaissut tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksen vuosille 2018–2019.

Tupakkalain valvontaohjelman 2015–2019 painopistealueita vuosille 2018–2019 ovat tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta ravintoloiden tupakointitiloissa ja tupakkalain alaisten tuotteiden myynnin ja markkinoinnin valvonta tupakkalain alaisten tuotteiden erikoisliikkeissä sekä vähittäismyyntipakkaukset. Painopistealueilla edistetään tupakkalain ja tupakkapolitiikan tavoitteiden toteutumista. Kunta itse määrittelee valvontasuunnitelmassaan, millä tavalla painopistealueet otetaan huomioon kunnan alueella tehtävässä tupakkalain valvonnassa.

Tupakkalain valvonnan toimintaympäristössä on tapahtunut useita muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana muun muassa tupakkalainsäädännön muutosten myötä. Täysin savuttomat tilat ja alueet ovat lisääntyneet ja laajentuneet ja tupakkatuotteiden sekä nikotiininesteiden myynnistä on tullut luvanvaraista toimintaa.

Valvonnan näkökulmasta lainsäädännön muutokset ovat vähentäneet tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonnan tarvetta ja lisänneet tarvetta valvoa tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteita ja niiden myyntiä.

Tupakkalain valtakunnallisessa valvontaohjelmassa on otettu huomioon ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa asetetut ympäristöterveydenhuollon yhteiset tavoitteet.

Lähde: Valvira

Lisätiedot:

Ylitarkastaja Reetta Honkanen
Valvira
p. 0295 209 630
reetta.honkanen@valvira.fi