Tipatonta tammikuuta viettävät varsinkin alkoholin kohtuukäyttäjät

EHYT ry:n TNS Gallupilla teettämästä haastattelututkimuksesta selviää, että Tipaton tammikuu houkuttaa varsinkin kohtuukäyttäjiä. Niistä, jotka kertoivat juovansa yleensä alkoholia kerran kuussa tai harvemmin, 24 prosenttia oli viettänyt tipatonta. 2-4 kertaa kuukaudessa juovista Tipatonta vietti 8 prosenttia.

Vuonna 2017 alkoholia käyttävistä henkilöistä kaikkiaan 16 prosenttia ilmoitti viettäneensä Tipattoman tammikuun.

– Luku on sama, kuin tammikuussa 2016. Näyttääkin siltä, että Tipattoman suosio säilyy vuodesta toiseen, sanoo EHYT ry:n viestinnän suunnittelija Maaret Väkinen.

Vain yksi prosentti Tipattoman aloittaneista lopetti kesken, ja kaikkiaan 58 prosenttia tipatonta tammikuuta viettäneistä jatkoi vielä helmikuun puolelle.

 Terveyteen liittyvät syyt ovat kyselyn mukaan tärkein yksittäinen peruste ryhtyä viettämään tipatonta. Monella kyseessä on myös perinne – joka neljäs tipattomalla ollut kertoi kehittäneensä siitä itselleen tavan.

– Tipaton on yhtä suosittu miesten ja naisten keskuudessa. Haastateltujen koko joukosta, mukaan lukien he, jotka eivät käytä lainkaan alkoholia, 14 prosenttia naisista ja 13 prosenttia miehistä vastasi viettäneensä Tipatonta vuonna 2017, Väkinen kertoo.

Vuonna 2018 Tipattoman tammikuun teemana on ”vähästä kertyy paljon”. Keskusteluun nostetaan tissuttelu: esimerkiksi lasillinen viiniä päivässä on vuoden aikana jo 52 pullollista. Sosiaalisessa mediassa voi osallistua Tipatonhaasteeseen ja seurata keskustelua hastageilla #aikapaljon #tipaton

EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto koordinoivat Tipattoman tammikuun viestintää.

*Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluina 6.–16.2.2017 välisenä aikana. Haastateltavat olivat 18–79 -vuotiaita. Haastatteluja tehtiin yhteensä 973 kpl.

Lähde: tipaton.fi

Lisätiedot:

Maaret Väkinen
viestinnän suunnittelija, EHYT ry
p. 050 327 0009
maaret.vakinen@ehyt.fi

Päivi Tiittanen
viestintäpäällikkö, EHYT ry
p. 050 362 0882
paivi.tiittanen@ehyt.fi