Suomen ASH: Alkoholin saatavuutta ei saa lisätä hyvinvoinnin kustannuksella

Suomen ASH ry kannattaa turhan sääntelyn purkamista, mutta ei alkoholin saatavuuden lisäämistä väestön hyvinvoinnin ja kansantalouden kustannuksella.

Suomen ASH ry on jättänyt lausuntonsa hallituksen esitykseen alkoholilain kokonaisuudistuksesta. Lausunnossa toteamme, että alkoholilain kokonaisuudistus on tarpeellinen, mutta jos se toteutetaan nyt esitetyn kaltaisena, laki kasvattaa alkoholin kulutusta ja haittoja monen vuoden ajan.

Lausunnossa esitämme mm. että
•    alkoholin saatavuutta ei saa lisätä väestön hyvinvoinnin ja kansantalouden kustannuksella
•    Alkon ulkopuolisessa vähittäismyynnissä tulisi sallia korkeintaan 4,7 tilavuusprosenttia sisältäviä, käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia
•    hallituksen tulee pitää kiinni kilpailukykyä, tuottavuutta, hyvinvointia ja väestön terveyttä koskevista tavoitteistaan ja asettaa siksi kansanterveydelliset tavoitteet elinkeinoelämän edun edelle
•    alkoholilaissa on huomioitava kansainvälisten sopimusten velvoitteet ja suositukset ja
•    lakimuutoksen lapsivaikutusten arviointi on syytä teettää viipymättä.

Määräaika lausunnoille oli maanantai 16. tammikuuta 2017. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lausuntoyhteenveto alkoholilain kokonaisuudistuksesta valmistuu helmikuun aikana.