Suomalaisnuorten tupakointi on vähentynyt entisestään, nuuskakokeilut kasvussa

Valtaosa suomalaisnuorista on tupakoimattomia. Pojilla nuuskan ja savukkeiden rinnakkainen käyttö on noussut yleisimmäksi tavaksi käyttää tupakkaa. Tytöt käyttävät pääsääntöisesti vain savukkeita.

Nuorten tupakoinnin yleisyys on laskenut sekä tytöillä että pojilla. Suomalaisista 14–18-vuotiaista tytöistä ja pojista tupakoi päivittäin vuonna 2017 enää seitsemän prosenttia. Jos huomioidaan myös nuuskaaminen, tupakkatuotteita käytti päivittäin pojista 10 ja tytöistä kahdeksan prosenttia.

Uudet tuotteet kiinnostavat nuoria

Nuuskaa kokeilleiden osuudet ovat kasvaneet 12- ja 16-vuotiailla pojilla, mutta pysyneet samalla tasolla tai laskeneet muissa ikäryhmissä. Päivittäinen nuuskaaminen on yleisintä ammattiin opiskelevilla pojilla, joista nuuskasi 17 prosenttia. Lukioissa ja yläkouluissa vastaava osuus oli 8 prosenttia.

Pojilla nuuskan ja savukkeiden rinnakkainen käyttö on noussut yleisimmäksi tavaksi käyttää tupakkaa. Pelkän nuuskan käyttö päivittäin on melko vähäistä, vaikka se on hieman yleistynyt viime vuosina. Tytöillä nuuskakokeilut ja nuuskaaminen ovat selvästi harvinaisempia kuin pojilla.

Sähkösavukekokeilut ovat lisääntyneet 16- ja 18-vuotiailla pojilla, mutta eivät muissa ikä- tai sukupuoliryhmissä. Päivittäin sähkösavuketta käytti 18-vuotiaista pojista 2 prosenttia. Muissa ikä- ja sukupuoliryhmissä päivittäin käyttävien osuus oli korkeintaan yhden prosenttiyksikön luokkaa.

Entistä useampi nuori on raitis

Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista yli 60 prosenttia on raittiita, lukiolaisista 35 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 26 prosenttia. Nuorten humalahakuinen juominen on myös edelleen vähentynyt.

Tiedot käyvät julki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamasta Kouluterveyskyselystä.

Lähde: THL