Savukkeet korvautuvat nuuskalla Norjassa

Norjalaisista nuorista yhä harvempi tupakoi, mutta samaan aikaan nuuskan käyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten naisten keskuudessa. 

Suomessa tupakkalain tavoitteeksi on otettu kaikkien nikotiinituotteiden käytön loppuminen. Naapurimaa Norjan tupakointitilastojen valossa päätös näyttää oikealta: Norjan tupakointiluvut ovat laskussa kaikissa ikäryhmissä, mutta tupakointi näyttää ainakin osin korvautuneen nuuskan käytöllä.

Statistics Norwayn mukaan tupakointi on vähentynyt Norjassa selvästi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Koko väestöstä savukkeita polttaa päivittäin 12 prosenttia. Tupakointi on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä, mutta eniten 16-24-vuotiaissa, joista kolme prosenttia käyttää savukkeita päivittäin, silloin tällöin 17 prosenttia. Hitaimmin savukkeiden käyttö on vähentynyt 45-vuotiaissa ja sitä vanhempien ikäryhmässä, joista joka viides tupakoi.

Koko väestöstä nuuskaa käyttää joka kymmenes. Viime vuosina nuuskan käyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten naisten keskuudessa. Nuorimmassa ikäluokassa, 16-24-vuotiaissa, naisista nuuskaa käyttää päivittäin 17 prosenttia, miehistä 22 prosenttia. Yksi kuudesta 16-34-vuotiaasta naisesta käytti nuuskaa päivittäin vuonna 2016.

Vielä 2008 koulutustausta vaikutti vain vähän nuuskan käyttöön, mutta nyt sekä savukkeiden että nuuskan käyttö on yleisintä vähiten koulutettujen keskuudessa.

Suomessa nuuskan käyttö on lisääntynyt, mutta on silti huomattavasti vähäisempää kuin Norjassa. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -kyselytutkimuksen mukaan  suomalaisista 15–64-vuotiaista miehistä 2,4 prosenttia käytti nuuskaa päivittäin vuonna 2014. Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 18-vuotiaista miehistä nuuskaa oli kokeillut 47 prosenttia ja naisista 26 prosenttia vuonna 2015. Silloin tällöin tai päivittäin nuuskaa käytti 18-vuotiaista miehistä 17 prosenttia, naisista viisi prosenttia.

Lähde: Statistics Norway

Lisää tietoa

Nuuskasta:

THL
Fressis