fbpx

Sähkösavukkeet houkuttavat nuoria tupakkaa enemmän

Tupakoimattomat nuoret ovat kiinnostuneempia aloittamaan sähkösavukkeiden käytön kuin tupakoinnin tai nuuskaamisen, kertoo viime vuonna toteutettu Kouluterveyskyselyn suppeampi pilottitutkimus. Aihetta käsitellään huomenna torstaina Kansanterveyspäivillä.

– Valtaosaa tupakoimattomista nuorista ei houkuttanut minkään nikotiinituotteen käytön aloittaminen. Sähkösavukkeisiin näyttää kuitenkin liittyvän uutuudenviehätystä. Eri makuvaihtoehdot ovat saattaneet tehdä niistä houkuttelevia, eikä tuotteiden mainontakieltoa ole aina noudatettu,” arvioi asiantuntija Otto Ruokolainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Nuoret tarvitsevat Ruokolaisen mukaan tupakkavalistuksen ohella tietoa myös sähkösavukkeiden mahdollisista terveyshaitoista. Ruokolainen puhuu sähkösavukkeista ja niiden vaikutuksista terveyteen torstaina 16. helmikuuta pidettävillä Kansanterveyspäivillä Helsingissä.

Tupakat ja sähkösavukkeet saadaan kavereilta

Alaikäiset saavat käyttämänsä savukkeet, nuuskan, sähkösavukkeet ja niiden nesteet tavallisimmin kavereilta, pilottitutkimuksesta selviää. Savukkeita ja nuuskaa hankitaan usein myös tuntemattomilta ja muilta aikuisilta kuin omalta vanhemmalta.

Sähkösavukkeita ja sähkösavukenesteitä oli tilattu nettikaupasta tai ostettu itse kaupasta. Nuuskaa on hankittu sosiaalisen median kautta, laivalta tai ulkomailta.

– Kaveripiirin merkitys tupakan ja nikotiinituotteiden hankinnassa on merkittävä, tuotteesta riippumatta,” toteaa asiantuntijaHanna OllilaTerveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Nuorten nikotiinituotteiden käyttö näyttää pilottitutkimuksen mukaan myös pirstaloituvan. Erityisesti pojat käyttävät rinnakkain kahta tai useampaa eri nikotiinituotetta. Tytöillä pelkkien savukkeiden polttaminen on sen sijaan yleisintä.

Tekstivaroitukset vaikuttavat tupakoimattomiin

Suurin osa nuorista oli nähnyt varoitusmerkintöjä tupakka-askeissa viimeisen puolen vuoden aikana. Varoitusmerkinnät olivat vaikuttaneet enemmän tupakoimattomiin nuoriin (”sai ajattelemaan tupakoimattomana pysymistä”) kuin tupakoiviin nuoriin (”sai ajattelemaan tupakoinnin lopettamista”). Esimerkiksi yläkoulussa tupakoimattomista tytöistä 41 prosenttia ja pojista 34 prosenttia vastasi, että varoitusmerkinnät olivat saaneet ajattelemaan tupakoimattomana pysymistä.

Tämän pilottitutkimuksen aineisto kerättiin juuri ennen uuden tupakkalain (549/2016) voimaantuloa ja tutkimuksen tuloksia hyödynnetään tulevina vuosina lakimuutoksen vaikutusten arvioinnissa.

Lähde: THL

Lisätiedot:

Asiantuntija Otto Ruokolainen
THL
p. 029 524 6241
otto.ruokolainen@thl.fi

Asiantuntija Hanna Ollila
THL
p. 029 524 8617
hanna.ollila@thl.fi