Painopiste sairauksien hoitamisesta niiden ehkäisyyn

Suurin osa suomalaisista kuolee tarttumattomiin sairauksiin. Monet näistä sairauksista olisivat ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla. Vaikka väestön terveys on parantunut viime vuosikymmeninä, sairauksien ehkäisyyn tulee kiinnittää entistä suurempaa huomiota, todetaan Duodecimin ja Suomen Akatemian konsensuslausumassa.

Tarttumattomien sairauksien neljä pääryhmää ovat valtimosairaudet, syöpäsairaudet, diabetes ja krooniset keuhkosairaudet. Näitä sairauksia voidaan vähentää merkittävästi vaikuttamalla niiden riskitekijöihin kuten tupakointiin, epäterveelliseen ravintoon, liikunnan puutteeseen ja alkoholin käyttöön.

Useisiin tarttumattomiin sairauksiin sairastutaan iäkkäänä, mutta muutokset elimistössä alkavat jo paljon aiemmin. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ehkäisevä työ tulisi siksi aloittaa mahdollisimman varhain.

Käytännössä terveydenhuollon toimijoiden ja lääketieteen mahdollisuudet vaikuttaa väestön hyvinvointiin ja terveyteen ovat rajalliset. Sen sijaan useat väestötason ratkaisut tuottavat enemmän terveyshyötyä kuin nykyaikaisen lääketieteen keinot. Lainsäädännöllä on keskeinen ohjaava rooli esimerkiksi tupakan ja alkoholin käytön sekä muiden haitallisten elintapojen vaikutusten vähentämisessä. Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy ovat myös tehokkain tapa hallita terveydenhuollon kustannuksia.

Tupakoinnin lopettamisen tuki tärkeää

Suomi ja muut YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet Maailman terveysjärjestön tarttumattomien sairauksien ehkäisyä koskevaan toimintaohjelmaan. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia ovat laatineet konsensuslausuman, joka esittää suuren asiantuntijajoukon näkemyksen niistä keinoista, joilla WHO:n asettamat tavoitteet on mahdollista saavuttaa Suomessa.

Konsensuskokouksessa 28.4. esitelty konsensuslausuma korostaa voimakkaasti ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen merkitystä tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä.

– Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan painopisteen siirto sairauksien hoitamisesta niiden ehkäisyyn. Sote-uudistuksen myötä tämä muutos on mahdollinen, mutta sen toteutuminen täytyy varmistaa luomalla tarvittavat rakenteet, korostaa Konsensuskokouksen ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Matti Uusitupa.

Konsensuslausuman pääsanoma on tiivistetty 12 suositukseksi tarvittavista toimenpiteistä tarttumattomien sairauksien vähentämiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muun muassa järjestelmällistä liikuntamahdollisuuksien lisäämistä, systemaattista ravitsemusohjausta, tehostettua tupakoinnin lopettamisen tukea ja terveysperusteista alkoholipolitiikkaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulee ottaa huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, ja lainsäädäntöä on jatkuvasti kehitettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi, korostetaan konsensuslausumassa.

Tiedote kokonaisuudessaan: Duodecim

Lisätiedot:

Professori Matti Uusitupa
matti.uusitupa@uef.fi
p. 0400 615661

Pääsihteeri Matti Rautalahti
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
matti.rautalahti@duodecim.fi,
p. 09 6188 5203

Viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
anu.koivusipila@duodecim.fi,
p. 040 741 8654