Opiskelijoiden päihteiden käyttö vähentynyt

Opiskelijat käyttävät entistä vähemmän päihteitä. Raittiiden yliopisto-opiskelijoiden osuus on kaksinkertaistunut vuodesta 2000.

Alkoholinkäyttö on vähentynyt etenkin miesopiskelijoilla. Sosiaaliset paineet alkoholinkäyttöön ovat kuitenkin ennallaan. Alkoholittoman juoman valinta herättää edelleen huomiota. Myös sekä päivittäinen että satunnainen tupakointi on vähentynyt, mutta nuuskan käyttö on vähitellen yleistynyt.

Kaikista opiskelijoista viidesosa oli kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta, lääkkeitä tai alkoholia ja lääkkeitä yhdessä päihtymistarkoituksessa. Huumeiden käyttö ja kokeilu yleistyi yliopisto-opiskelijoilla vuodesta 2000 vuoteen 2008 asti, mutta on sen jälkeen palautunut aiemmalle tasolle.

Tiedot selviävät Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toteuttamasta Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksesta 2016. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat alle 35-vuotiaat, perustutkintoa suorittavat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Lähde:  YTHS