Hallitus esittää muutoksia tupakkalakiin

Hallitus esittää muutoksia savuttomien tupakkatuotteiden myynnin ja maahantuonnin sääntelyyn tupakkalaissa.

Hallitus esittää muutoksia 15. elokuuta 2016 säädettyyn tupakkalakiin. Savuttomien tupakkatuotteiden myynnin ja maahantuonnin kiellot rajattaisiin Euroopan komission päätöksen mukaisesti koskemaan purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa. Voimassa olevan tupakkalain savuttomia tupakkatuotteita koskeva sääntely ei vastaa komission täytäntöönpanopäätöstä, jonka mukaan Suomi on esittänyt riittävät perustelut mainituille kielloille vain purutupakan ja nenänuuskan osalta. Mahdollisiin muihin savuttomiin tupakkatuotteisiin ei kohdistuisi erityisiä rajoituksia.

Valtakunnallista tupakkalain valvontaohjelmaa koskevaa sääntelyä kevennettäisiin siten, että tupakkalaissa ei enää säädettäisi valvontaohjelman pakollisesta sisällöstä. Tämä vastaa terveydensuojelulakiin ehdotettua muutosta. Lakiin tehtäisiin myös eräitä muita muutoksia, jotka ovat luonteeltaan pääosin teknisiä.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 20. lokakuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätietoja:

Lakimies Laura Terho
STM
p. 0295 163550
laura.terho@stm.fi

Johtaja Kari Paaso
STM
p. 0295 163340
kari.paaso@stm.fi