Ehkäisevä työ lisää kuntalaisten hyvinvointia ja tuo säästöjä

Ehkäisevän työn järjestöt toivovat kuntapäättäjien satsaavan kuntalaisten hyvinvointiin ajoissa. Se on inhimillistä ja pitkällä tähtäimellä myös kunnalle halvempaa. Järjestöt kampanjoivat teemalla Ehkäisevä työ kannattaa – pidetään toisistamme huolta. Kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta 2017.

Ehkäisevä työ sisältää laajan kirjon erilaisia palveluita ja toimintatapoja. Yhteistä niille on, että ne ehkäisevät ongelmien syntymistä. Fiksu kunta säästää investoimalla ehkäiseviin palveluihin, kuten lähiliikuntaan, perhepalveluihin, nuorisotyöhön ja koulujen tukipalveluihin, muistuttavat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto).

– Se, että esimerkiksi lapsiperheitä autettaisiin ajoissa, tarjottaisiin apua ja tukea, ei olisi vain inhimillisesti kestävää, vaan myös kunnalle moninkertaisesti halvempaa, sanoo EHYTin toiminnanjohtaja Kristiina Hannula.

Puolet terveyseroista aiheutuu alkoholista ja tupakasta

Kaikki kunnan toiminta vaikuttaa eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen jollakin tavalla. Kunta, joka vaalii asukkaidensa hyvinvointia, varmistaa myös edellytykset terveelle kuntataloudelle. Noin puolet kuntalaisten terveyseroista selittyy alkoholin ja tupakan käytöllä.

– Kunnat säästävät paljon, kun kiinnittävät huomioita alkoholi- ja tupakkahaittojen ehkäisyyn. Pienilläkin päätöksillä voi olla suuri vaikutus, jos jokainen päätöksentekijä ja virkamies päättää edistää ehkäisevää työtä omalla sektorillaan, Hannula sanoo.

Lapsiperheitä voidaan tukea edullisesti tarjoamalla esimerkiksi kuraattorin apua ja harrastusmahdollisuuksia. Muutaman sadan euron satsaus perheiden arkeen voi säästää tuhansia euroja, jotka kuluisivat korjaavaan työhön. Ongelmiin joutunut nuori voi saada ratkaisevaa tukea koulussa ja kunnan erityisnuorisotyöltä, kun taas tukematta jättäminen maksaa kunnalle moninkertaisen summan.

– Sama pätee alkoholiongelman tai sen riskin havaitsemiseen. Jos terveyskeskuslääkäri ottaa alkoholin puheeksi asiakkaansa kanssa, maksaa nk. alkoholinäytön mini-interventio kunnalle noin 240 euroa. Jos asian annetaan olla ja alkoholinkäyttö lisääntyy, niin esimerkiksi kahden viikon katkaisuhoidolla voi olla lähes 4000 euron hintalappu, Hannula sanoo.

Kunnalla on vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Sote-uudistus tulee voimaan tulevalla valtuustokaudella. Sen mukana suuri osa kuntien vastuista ja rahoituksesta tulee siirtymään maakuntien vastuulle. Kunnan tehtäväksi jää ehkäisevä työ. EPT-järjestöt pitävät tärkeänä, että tulevaisuudessa kuntien hyvinvointia tukeva työ, kuten ehkäisevä päihdetyö, on suunnitelmallista ja huomioidaan kunnan kaikissa toiminnoissa, kuten koulu-, liikunta- ja nuorisotoimessa. Lisäksi ehkäisevää työtä pitää seurata ja arvioida hyvinvointikertomusten avulla.

Ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain mukaan järjestöille on annettu kunnan työtä tukeva rooli. Järjestöillä on vankkaa ehkäisevän työn osaamista, josta kuntalaiset hyötyvät. Järjestöt tarjoavat mielellään yhteistyötään myös maakunnille, joilla on tulevaisuudessa kuntien ehkäisevää työtä ohjaava rooli.

– Siksi maakuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettu valtion rahoitus tulee varmistaa vuodesta 2019 alkaen, kun sote-uudistus astuu voimaan, sanoo EPT-järjestöverkoston puheenjohtaja Olavi Kaukonen.

 Järjestöt kannustavat kuntavaaliehdokkaita ryhtymään ehkäisevän työn ehdokkaiksi.  Lue lisää Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT-verkosto) ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kuntavaaliteemoista osoitteesta www.ehyt.fi/kuntavaalit

Lähde: EHYT

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Kristiina Hannula
EHYT ry
p. 040 701 5207

EPT-järjestöverkoston puheenjohtaja Olavi Kaukonen
toimitusjohtaja, A-klinikkasäätiö
p. 050 528 6189