Alkoholilla suuri vaikutus tuloryhmien välisiin kuolleisuuseroihin 2000-luvulla

Suuri- ja pienituloisten välinen ero kuolleisuudessa kasvoi 2000-luvun alussa. Valtaosa tästä kasvusta johtui alkoholin liittyvistä kuolemista. 

2000-luvun alussa alkoholin kokonaiskulutus lisääntyi voimakkaasti, kun alkoholiveroa laskettiin huomattavasti vuonna 2004 ja taloudellinen tilanne oli Suomessa hyvä. Alkoholiin liittyvä kuolleisuus lisääntyi niin miehillä kuin naisilla, ja eniten pienituloisimmassa viidenneksessä.

Vuodesta 2007 lähtien toteutettujen viiden alkoholiveron korotuksen sekä taloudellisen tilanteen heikkenemisen myötä alkoholin kokonaiskulutus väheni yli kymmenellä prosentilla ja alkoholikuolleisuus kahdellakymmenellä prosentilla. Alkoholikuolleisuus väheni voimakkaimmin väestön pienituloisimmassa viidenneksessä, erityisesti miehillä.

Alkoholi nostaa pienituloisten kuolleisuutta

Merkittävä osa väestön eniten ja vähiten ansaitsevan viidenneksen välisestä kokonaiskuolleisuuden erosta johtui alkoholiin liittyvistä kuolemista. Vuonna 2014 kokonaiskuolleisuuden ero oli miehillä 970 kuollutta sataatuhatta henkeä kohti. Erosta 30 prosenttia laskettiin alkoholisyistä johtuvaksi. Naisilla vastaava osuus oli 17 prosenttia. Kulutuksen huippuvuonna 2007 miehillä suuri- ja pienituloisimman viidenneksen kuolleisuuserosta peräti 34 prosenttia johtui alkoholista, naisilla 20 prosenttia.

– Alkoholilla on tärkeä osuus syrjäytymisen aiheuttajana. Toivottavasti nämä tulokset huomioidaan myös eduskunnassa, joka alkaa keväällä käsitellä alkoholilain kokonaisuudistusta, sanoo THL:n pääjohtaja Juhani Eskola.

Tutkimus tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin yliopiston (HY) välisenä yhteistyönä käyttäen tilastoaineistoa, joka on muodostettu Tilastokeskuksessa rekisteritietoja yhdistämällä. Se kattaa Suomessa asuvan 25 vuotta täyttäneen väestön vuosina 1996–2014.

Lähde: THL 

Lisätiedot:

Erikoistutkija Pia Mäkelä
THL
p. 029 524 7159

Viestintäpäällikkö Jari Kirsilä
THL
p. 029 524 8401