Alkoholilain uudistus jakaa kansan – erityisesti juomatapojen mukaan

Puolet suomalaisista on tyytyväisiä nykyiseen alkoholipolitiikkaan ja kymmenesosa haluaisi tiukentaa sitä entisestään, selviää THL:n tutkimuksista.

Nykyistä alkoholipolitiikkaa kannattavat ja sen tiukentamista toivovat erityisesti naiset ja alkoholin kohtuukäyttäjät, jotka eivät juo itseään koskaan humalaan. Väljempää alkoholipolitiikkaa kannattaa noin kolmannes väestöstä, ja heihin lukeutui erityisesti alkoholia paljon kuluttavia, usein humaltuvia miehiä. Tulokset käyvät ilmi vuoden 2016 Juomatapatutkimuksesta sekä viime tammikuussa tehdystä mielipidekyselystä.

Molemmat tutkimukset kertovat, että ikääntyneet ja nuoret kannattavat tiukempaa alkoholipolitiikkaa kuin keski-ikäiset vastaajat. Mitä korkeampi koulutus tai paremmat tulot vastaajalla oli, sitä vapaamielisemmin hän suhtautui alkoholipolitiikkaan.

Mielipidekyselyn mukaan vapaamielisyys lisääntyi myös asumispaikkakunnan kaupunkiasteen mukaan eli vapamielisimmin alkoholipolitiikkaan suhtautuvat löytyivät pääkaupunkiseudulta ja tiukimmin suhtautuvat maalaiskunnista. Työssä käyvät olivat työttömiä ja eläkeläisiä vapaamielisempiä.

Ero juomatavoissa on ero mielipiteissä

Juomatapatutkimuksen mukaan suomalaisten alkoholia koskevia mielipiteitä erottaa jyrkimmin vastaajien oma alkoholin käyttö. Esimerkiksi hallituksen esitystä korkeintaan 5,5 tilavuusprosenttisten alkoholijuomien myynnin aloittamisesta päivittäistavarakaupoissa kannatti yli 60 prosenttia alkoholin suurkuluttajista ja usein humaltuvista. Sen sijaan alkoholin kohtuukäyttäjistä (jotka eivät juo koskaan humalaan) vain neljännes (27 %) ja raittiista vain 14 prosenttia kannatti tätä muutosta.

Mielipidekyselyn aikasarjat kertovat, että Euroopan unionin jäsenyydestä neuvoteltaessa 1990-luvulla suomalaisten alkoholipoliittiset mielipiteet väljenivät, mutta unioniin liittymisen jälkeen ne alkoivat tiukentua. Tätä tiukkaa vaihetta jatkui 2010-luvun alkuvuosiin, jonka jälkeen mielipiteet muuttuivat nopeasti vapaamielisempään suuntaan. Vuoden 2015 jälkeen alkoholipoliittiset mielipiteet ovat jälleen muuttuneet hiukan tiukemmiksi.

Lähde: THL

Lisätietoja:

Thomas Karlsson
erikoistutkija
p. 029 524 7021
thomas.karlsson@thl.fi

Pia Mäkelä
erikoistutkija
p. 029 524 7159
pia.makela@thl.fi