Alkoholihaitat ja alkoholin kulutus vähenevät edelleen

Vuonna 2015 yli 15-vuotiaat suomalaiset kuluttivat keskimäärin noin 10,8 litraa sataprosenttista alkoholia. Edelliseen vuoteen verrattuna alkoholin kulutus väheni 3,6 prosenttia.

Alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat ovat olleet laskussa vuodesta 2008. Esimerkiksi alkoholiperäisiin syihin kuolleiden määrä väheni vuonna 2015 edellisvuodesta noin 10 prosentilla alle 1 700 henkilöön.

Tiedot käyvät ilmi Päihdetilastollisesta vuosikirjasta, joka kokoaa keskeiset Suomen päihdetilannetta kuvaavat tiedot vuodelta 2015.

Alkoholin haittakustannukset huomattavia

Viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta alkoholin kulutuksesta johtuvat haitat kuormittavat kansanterveyttä ja rasittavat kansantaloutta. Alkoholista aiheutuu vuosittain vähintään 1,3 miljardin euron suorat kustannukset yhteiskunnalle ja pelkästään alkoholiin liittyvien maksasairauksien vuoksi kuoli vuonna 2015 lähes 1 000 ihmistä.

Vuonna 2015 terveydenhuollon vuodeosastoilla rekisteröitiin lähes 21 300 hoitojaksoa, joissa alkoholisairaus oli päädiagnoosina.  Rattijuopumusrikosten kokonaismäärä, 17 638, pysyi vuonna 2015 likimain ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Poliisin tietoon tulleisiin rattijuopumusrikoksiin syyllisiksi epäillyistä 69 prosenttia oli ollut alkoholin vaikutuksen alaisena.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot:

Erikoistutkija Thomas Karlsson
p. 029 524 7021
thomas.karlsson@thl.fi