Tutkimus vahvistaa alkoholimainonnan vaikutusta nuorten alkoholinkäyttöön

Tuore tutkimus osoittaa, että alkoholimainonta lisää eurooppalaisten nuorten alkoholinkäyttöä. 

Tutkimukseen osallistui yli 9000 nuorta Saksassa, Italiassa, Alankomaissa ja Puolassa. Osallistujien keski-ikä oli 14 vuotta. Tutkimuksen osallistujat raportoivat alkoholinkäytöstään sekä näkemästään alkoholimainonnasta televisiossa, verkkosivuilla, urheilu- ja musiikkitapahtumissa sekä alkoholibrändien mainosmateriaaleista, ilmaisnäytteistä ja tarjouksista. Tulosten mukaan alkoholimainonta vaikuttaa nuorten alkoholinkäyttöön.

Tutkimuksen tulokset tukevat alkoholimainonnan lainsäädännöllisten rajoitusten tarvetta. Tällä hetkellä EU:ssa alkoholimainontaa säätelee vain direktiivi audiovisuaalisista mediapalveluista (AVMSD). Direktiivi säätelee vain alkoholimainonnan sisältöä, ei määrää.

– Erityisesti nuorten juominen on suuri ongelma Euroopassa. Tutkimus osoittaa alkoholimainonnan määrällisten rajoitusten tarpeen, sillä nuoret altistuvat alkoholimainonnalle päivittäin. Kyse ei ole vain televisiomainonnasta, vaan päättäjien täytyy tarkastella koko alkoholimainonnan kenttää ja laajentaa sääntely koskemaan kaikenlaista alkoholimainontaa, toteaa tutkimuksen pääkirjoittaja Avalon de Bruijn.

Tutkimus julkaistiin Addiction-tiedelehdessä.