fbpx

Tupakoinnin lopettaminen varttuneenakin pidentää ikää

Tupakointi lisää vielä iäkkäänäkin merkittävästi riskiä sairastua vakavasti tai kuolla, osoitti iso kansainvälinen väestötutkimus. Yli 60-vuotiaiden tupakoijien riski kuolla oli kaksinkertainen verrattuna niihin, jotka eivät olleet koskaan polttaneet. Tupakoinnin lopettaneilla riski kuolla oli 1,3-kertainen.  

Yli 60-vuotiaiden joukossa tupakoijien kuolleisuus oli yhtä suuri kuin 6,4 vuotta vanhempien tupakoimattomien kuolleisuus. Tupakoinnin lopettaneiden kuolleisuus vastasi 2,4 vuotta vanhemman tupakoimattoman kuolleisuutta.

Syövän ja sydän- ja verisuonitautien sairastavuudessa tupakoijien ja tupakoimattomien erot olivat samansuuntaiset. Suurin osa tupakoijien lyhyemmästä eliniästä johtuikin sydän- ja verisuonitauti- ja syöpäkuolemista.

Hyödyt lisääntyvät mitä aikaisemmin tupakoinnin lopettaa

Hyöty tupakoinnin lopettamisesta oli sitä suurempi, mitä aikaisemmin lopettamispäätös oli tehty. Myös poltettujen savukkeiden määrä vaikutti eliniän lyhenemiseen.

– Tutkimuksen yksiselitteinen johtopäätös on, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina ja sitä pitäisi tukea vielä vanhallakin iällä, kertoo THL:n tutkimusprofessori Pekka Jousilahti.

Tupakointi on tärkein poistettavissa oleva sairauksien ja kuolemien aiheuttaja maailmassa. Vaikka tupakointi onkin viime vuosikymmeninä merkittävästi vähentynyt, Suomessa kuolee edelleen vuosittain 5000–6000 ihmistä tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin.

Tutkimuksen toteutti laaja kansainvälinen CHANCES-konsortio, johon osallistui THL:n ohella 15 yliopistoa ja tutkimuslaitosta Euroopasta, Yhdysvalloista ja Malesiasta. Tutkimuksessa seurattiin lähes miljoonaa yli 60-vuotiasta henkilöä 20 eri maassa.

Lähde: THL 

Lisätiedot:

Pekka Jousilahti
tutkimusprofessori, THL
p. 040 512 4353
pekka.jousilahti@thl.fi

Kari Kuulasmaa
tutkimusprofessori, THL
p. 029 524 8639
kari.kuulasmaa@thl.fi

Tiina Laatikainen
tutkimusprofessori, THL
p. 029 524 8936
tiina.laatikainen@thl.fi