fbpx

Tupakkateollisuuden vaikutus EU-päätöksentekoon huolestuttaa

Tupakkateollisuus yrittää vaikuttaa EU:n päätöksentekoon, mikä huolestuttaa kansainvälisen tupakkapuitesopimuksen FCTC:n sihteeristöä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n tupakointia koskevan puitesopimuksen (FCTC) sihteeristö lähetti ns. paimenkirjeen sopimuksen vahvistaneille maille, jotta nämä eivät ottaisi tupakkateollisuutta mukaan tupakkatuotteiden salakuljetusta ehkäiseviin toimiin. Jotkut maat ovat jo tehneet tupakkateollisuuden kanssa sopimuksia, joissa tupakkateollisuudelle on annettu vastuita tupakkatuotteiden toimitusketjun valvonnasta. Tupakkapuitesopimus kieltää tämänkaltaisen toiminnan, joka on omiaan vahingoittamaan maailmanlaajuisesti tupakoinnin ehkäisyyn tähtääviä pyrkimyksiä.

– FCTC-sopimuksessa on todettu selväsanaisesti, ettei tupakkayhtiöillä tule olla sanavaltaa kansanterveyteen liittyvissä asioissa. Niiden kanssa ollaan tekemisissä vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä tuotteiden sääntelyn kannalta. Tämä säädös koskee kaikkia hallinnonaloja, ei pelkästään terveysministeriöitä, huomauttaa kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

– Tupakkayhtiöt eivät tee sopimuksia hyvyyttään, vaan takana on voittojen kasvattaminen. Se on jyrkässä ristiriidassa FCTC:n asettamien velvoitteiden kanssa, mutta valitettavan usein tämä ei ole selvää päättävässä asemassa oleville, Hara jatkaa.

Tupakkayhtiöiden sopimukset katkolla EU:ssa

Vain kolme prosenttia EU:n toimielinten henkilöstöstä on vähentänyt yhteydenpitoa tupakkateollisuuden kanssa FCTC:n myötä ja lähes joka kolmas pitää tupakkateollisuutta pätevänä sidosryhmänä terveyspolitiikassa, ilmenee Cancer Research UK:n teettämästä kyselytutkimuksesta.

– Terveyspolitiikkaa on suojeltava tupakkateollisuuden intresseiltä. Onneksi kyselyn mukaan selvästi yli puolet EU:n toimielinten henkilöstöstä pitää tärkeänä, että päättäjien ja tupakkateollisuuden vuorovaikutukseen on sovitut menettelytavat.

Vuonna 2004 EU solmi tupakkajätti Philip Morris Internationalin (PMI) kanssa kahdentoista vuoden yhteistyösopimuksen tupakkatuotteiden salakuljetuksen ja väärentämisen estämiseksi. Myöhemmin samanlaisia sopimuksia solmittiin muidenkin tupakkayhtiöiden kanssa. PMI:n kanssa tehty sopimus umpeutuu heinäkuussa ja Euroopan parlamentti äänesti maaliskuun alussa, ettei sopimusta tule uusia.

– Vaikka viime kädessä sopimuksen uusimisesta päättää EU-komissio, äänestyksen selvä tulos osoittaa, ettei parlamentti hyväksy tämänkaltaista yhteistyötä tupakkayhtiöiden kanssa. Jos sopimus uusitaan, EU ei ainoastaan riko räikeästi kansainvälisesti velvoittavaa sopimusta, vaan myös kyseenalaistaa EU:n aseman luotettavana sopimuskumppanina, Hara toteaa.