Tupakkalain käsittelyssä korostui lasten suojelemisen tarve

Eduskunta käsitteli keskiviikkona 15.6. hallituksen esitystä tupakkalain ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen sisällön sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Keskustelua eduskunnassa herättivät erityisesti parveketupakointi, autotupakoinnin kielto alle 15-vuotiaita kuljetettaessa sekä sähkötupakan sääntely.

Hallituksen esityksillä laitetaan täytäntöön EU:n tupakkatuotedirektiivi. Direktiivistä johtuvia muutoksia ovat muun muassa maku- ja lisäaineiden kuten mentolin kieltäminen tupakoissa sekä tupakkapakkauksiin tulevat terveysvaroitukset, jotka koostuvat varoitustekstistä ja kuvasta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.) totesi puheenvuorossaan, että valiokunta pitää makuaineiden käytön rajoittamista tärkeänä erityisesti tupakoinnin houkuttelevuuden vähentämisen ja lasten tupakoinnin aloittamisen ehkäisemisen kannalta.

Monissa puheenvuoroissa korostettiinkin juuri tupakkalain tärkeyttä lasten ja nuorten suojelemisen kannalta. Esimerkiksi kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) piti erinomaisena sitä, että jatkossa perinteisen tupakan lisäksi savuttomia tupakkatuotteita ja tupakanvastikkeita säännellään entistä kattavammin. Muun muassa sähkötupakoissa käytettävät nikotiininesteet otetaan mukaan tupakkalain sääntelyn piiriin. Myös energianuuskalle ehdotetaan nykyistä tiukempaa sääntelyä. Näin pyritään ennaltaehkäisemään tupakkatuotteiden käytön lisääntymistä erityisesti nuorten keskuudessa.

– Kun uudet nikotiinia sisältävät tuotteet tulevat markkinoille, se saattaa tarkoittaa nikotiiniriippuvuuden yleistymistä. Vaikka meillä on tuotteita, jotka ovat vähemmän vaarallisia kuin perinteinen tupakka, se ei tarkoita, että ne ovat terveellisiä, sillä mikä tahansa on terveellisempää kuin tupakka, Sarkomaa totesi.

Kaikilla oltava oikeus savuttomuuteen

Hallituksen esityksen mukaan myös taloyhtiöiden mahdollisuuksia rajoittaa tupakanpolttoa esimerkiksi parvekkeella lisätään.

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) korosti jokaisen oikeutta savuttomuuteen. Jos parveketupakointi aiheuttaa haittaa toisille, silloin tupakoijan oikeuksien tulee olla toissijaisia, Mäkisalo-Ropponen totesi puheenvuorossaan.

Täydentävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, ettei yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä saa tupakoida, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias henkilö. Kiellon rikkomista ei ehdoteta säädettävän rangaistavaksi, mitä monessa puheenvuorossa pidettiin valitettavana. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mukaan kiellon säätämisellä voidaan lisätä tupakoivien henkilöiden tietoisuutta passiivisen savulle altistumisen aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista erityisesti lapsille.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) olisi toivonut hallituksen esitystä tiukempaa tupakkalainsäädäntöä. Zyskowicz toivoi erityisesti lisää savuttomia alueita sekä tuotemerkittömiä tupakkapakkauksia, mutta näihin uudistuksiin ei hänen mukaansa oltu vielä valmiita.

Selkeimmin sähkötupakan puolesta täysistunnossa puhui Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko. Hänen kollegansa Juho Eerola puolestaan toi esiin sen, että vaikka lainsäädännön tiukennukset voivat alussa vaikuttaa kohtuuttomilta, niihin totutaan nopeasti ja lopulta päätökset tuntuvat edistyksellisiltä ja tarpeellisilta.

Eduskunta äänestää lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä aikaisintaan juhannusta edeltävällä viikolla.