Tupakka uhkaa ympäristön monimuotoisuutta

Sunnuntaina 5. kesäkuuta vietetään Maailman ympäristöpäivää. Tupakasta ei usein puhuta ympäristöongelmien yhteydessä, vaikka tupakka aiheuttaa monenlaisia ongelmia maailmanlaajuisesti.

Ympäristöön jää maailmanlaajuisesti noin viisi biljoonaa tupakantumppia vuosittain. Tumpit sisältävät vaarallisia ja ympäristöön liukenevia kemikaaleja, kuten kadmiumia, arsenikkia ja lyijyä, joita jää tupakoitaessa filtteriin. Kun tumpit heitetään maahan, tuuli ja sade kuljettavat ne vesistöihin ja samalla tumpeissa olevat myrkylliset kemikaalit huuhtoutuvat vesistöjen ekosysteemiin. Noin 95 prosenttia rannoilla olevista roskista on huuhtoutunut suoraan kaduilta.

Kemikaalit alkavat levitä veteen jo tunnin kuluessa joutumisestaan sinne. Keskimäärin yhden tupakantumpin hajoaminen kestää 1,5 vuotta makeassa vedessä ja noin kolme vuotta merivedessä. Veteen liuonneet tupakantumpit voivat olla todella myrkyllisiä vedessä oleville meren eläimille tai järvivesien kaloille. Linnut ja meren eläimet voivat syödä niitä ja saada ruuansulatusvaivoja tai jopa kuolla tumppien syömisen vuoksi. Myrkyt kulkeutuvat myös pohjavesiin ja tekevät veden juomakelvottomaksi.

Tupakan viljely vaatii myrkkyjä

Tupakka on herkkä kasvi ja altis monille tuhohyönteisille, minkä vuoksi sen viljelyssä tarvitaan paljon torjunta-aineita, joita käytetään surutta köyhissä tupakkaa viljelevissä maissa. Monet niistä ovat kiellettyjä kehittyneissä maissa. On esitetty myös huolta siitä, että hyönteismyrkkyjen laaja käyttö kehittää hyönteisten vastustuskykyä, mikä vaikeuttaa esimerkiksi malarian torjumista.

Vaikka tietoisuus ympäristön tilan huonontumisesta, ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ja aavikoitumisesta, on lisääntynyt maailmanlaajuisesti, konkreettiset toimenpiteet ovat jääneet vähäisiksi. Välinpitämättömyyden seuraukset näkyvät saastumisena sekä metsien, vesistöjen ja kalastusalueitten huonontumisena.

Tupakkateollisuus tulisi velvoittaa vastuuseen tupakasta aiheutuvista ympäristöhaitoista, esimerkiksi erillisellä ympäristöverolla.

YK:n yleiskokous julisti kesäkuun 5. päivän vuonna 1972 Maailman ympäristöpäiväksi.  Teemapäivän tarkoituksena on tuoda esiin ympäristön suojelemiseen liittyviä asioita ja edistää kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja.  Tämän vuoden ympäristöpäivän teemana on Go Wild for life, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomio maailman uhanalaisiin eläimiin ja niiden elinolojen turvaamiseen.  

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Mervi Hara
p. 050 460 2324
mervi.hara@suomenash.fi