Tupakka-askin kuvalliset terveysvaroitukset kannustavat lopettamaan

Tupakoinnin haittoja esittävät kuvat tupakka-askeissa lisäävät tupakoinnin lopettamisyrityksiä, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Uuden tupakkalain myötä varoituskuvat ovat tulossa tupakkapakkauksiin myös Suomessa.

Jama Internal Medicine -lehden julkaisemassa tutkimuksessa varoituskuvien vaikutus havaittiin runsaan 2 100 tupakoitsijan kokeessa. Osallistujat saivat tupakkansa neljän viikon ajan joko varoituskuvallisissa askeissa tai askeissa, joissa terveyshaitoista kerrottiin vain teksteillä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 40 prosenttia tupakkansa varoituskuvallisista askeista polttaneista yritti lopettaa tupakoinnin, kun tekstivaroitusryhmäläisistä lopettamista yritti 34 prosenttia. Kuvallisia askeja käyttäneistä myös useampi harkitsi lopettamista, pohti tupakoinnin haittoja, oli jättänyt savukkeita polttamatta ja suhtautui tupakointiin negatiivisemmin. Seurannan loppupuolella myös jonkin verran useampi heistä oli onnistunut pysyttelemään ilman tupakkaa ainakin viikon verran.

Tutkimuksen lyhyt kesto ei mahdollistanut pitempiaikaisten vaikutusten selvittämistä. Yhdysvaltalaisten havainnot viittaavat kuitenkin kuvallisten varoitusten lisäävän tupakoinnin lopettamisyrityksiä, ja siten ne myös tukevat Suomen hallituksen tupakkalakiesitystä. Uusi tupakkalaki tulee voimaan tänä vuonna.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim