fbpx

THL: Sähkösavukkeita käyttävät eniten tupakoivat aikuiset

Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa sähkösavukkeiden käyttö on vähäistä. Eniten niitä käyttävät tupakoivat aikuiset. Jopa 14 prosenttia tupakoimattomista nuorista on kokeillut nikotiinisähkösavukkeita. 

Tupakkaa päivittäin polttavista suomalaisista aikuisista 13 prosenttia käytti vuonna 2014 myös sähkösavukkeita. Vuonna 2012 vastaava osuus oli 6 prosenttia. Päivittäin tupakoivat, sähkösavukkeita käyttävät ovat käyttäneet muita useammin nikotiinikorvaushoitoa, kuten purukumia.

– Aiemmista tutkimuksista tiedämme, että sähkösavukkeita käytetään apuna tupakoinnin lopettamiseen. Nikotiinikorvaushoidossa epäonnistuneet ovat voineet siirtyä kokeilemaan lopettamista sähkösavukkeiden avulla, sanoo THL:n asiantuntija Otto Ruokolainen.

– Vaikka yksittäiset henkilöt onnistuisivatkin lopettamaan tupakoinnin sähkösavukkeiden avulla, puuttuu meiltä selkeä näyttö niiden tehosta koko väestössä, kertoo ylilääkäri Antero Heloma.
– Savukkeiden ja sähkösavukkeiden yhteiskäyttö voi myös vahvistaa nikotiiniriippuvuutta.

Käyttö yhä vähäistä

Sähkösavukkeita käytetään Suomessa vielä vähän; useimmin niitä käyttävät nuoret miehet, jotka myös tupakoivat ja nuuskaavat. Sähkösavukkeita käytetään pääosin satunnaisesti, päivittäinen käyttö on pysynyt vähäisenä.

Tupakoimattomilla aikuisilla sähkösavukkeiden käyttö oli vuonna 2014 käytännössä olematonta (0,3 prosenttia) ja tupakoinnin lopettaneilla hyvin vähäistä (1,1 prosenttia).

Sähkösavukkeiden saatavuuden paraneminen voi tuoda haasteita

Nuorten tilanne on hyvin erilainen aikuisiin verrattuna. Tuoreen tiedon mukaan jopa 14 prosenttia tupakoimattomista nuorista on kokeillut nikotiinisähkösavukkeita, oppilaitostyypistä ja sukupuolesta riippuen. Sähkösavukkeiden vaikutuksista terveyteen on ristiriitaista tutkimustietoa, eikä sähkösavukkeita nykytiedon perusteella voi pitää haitattomina.

Vaikka kokeilut eivät aina johda säännöllisempään käyttöön, on havainto nuorten tilanteesta huomioitava tulevaisuudessa. Koska tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö aloitetaan usein alaikäisenä, on nikotiiniriippuvuuden ehkäisy tärkeää erityisesti nuorten osalta.

Suomen tupakkalakiin kaavaillaan muutoksia, joissa sähkösavukkeita säänneltäisiin tupakkatuotteiden tapaan. Niiden käyttö olisi kielletty samoissa paikoissa, joissa tupakointi on kielletty. Sähkösavukkeiden saatavuus kuitenkin paranisi merkittävästi, mikä voi johtaa käytön yleistymiseen myös tupakoimattomilla.

– Koska sähkösavukkeet sisältävät nikotiinia, tulisi terveysviestinnässä huomioida nikotiinin haitat nykyistä paremmin, Heloma toteaa.

Tiedot käyvät ilmi suomalaisen aikuisväestön sähkösavukkeiden käyttöä vuosina 2012–2014 tarkastelevasta tutkimuksesta. Tutkimus perustuu THL:n Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimuksen tietoihin vuosilta 2012–2014. Tutkimusotoksessa on kaikilta vuosilta 5000 satunnaisesti väestörekisteristä valittua 15–64-vuotiaista suomalaista.

Tutkimus on julkaistu uusimmassa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä, 1/2016.

Lähde: THL

Lisätiedot:

Otto Ruokolainen
asiantuntija, THL
p. 029 524 6241
otto.ruokolainen@thl.fi

Antero Heloma
ylilääkäri, THL
p. 029 524 8956
antero.heloma@thl.fi