Terveysjärjestöt: Ei jatkoa EU:n ja tupakkajättien salakuljetusta koskevalle sopimukselle

Euroopan parlamentti äänestää tänään keskiviikkona 9. maaliskuuta 2016 Philip Morris Internationalin (PMI) kanssa tehdyn tupakkatuotteiden salakuljetusta koskevan sopimuksen jatkotoimista. Sopimus päättyy heinäkuussa. Suomen ASH samoin kuin monet muut eurooppalaiset terveysjärjestöt vastustavat sopimuksen jatkamista, uusimista sekä uuden sopimuksen neuvottelemista PMI:n kanssa.

 Miksi ehdoton ei sopimukselle?

– PMI on haastanut EU:n oikeuteen vuoden 2014 tupakkatuotedirektiivistä, myös säädöksistä, jotka koskevat salakuljetuksen hillitsemiseen liittyviä tuotteiden turvaominaisuuksia ja jäljitettävyyttä.

– Maailman terveysjärjestön kansainvälinen tupakkapuitesopimus (FCTC) velvoittaa torjumaan yhteistyön tupakkateollisuuden kanssa. Euroopan unioni ja jäsenmaat ovat ratifioineet tämän puitesopimuksen.

– PMI-sopimuksen uusiminen, jatkaminen tai uudelleen neuvotteleminen viestittäisi EU:n ulkopuolisille maille, että kahdenväliset sopimukset tupakkateollisuuden ja Euroopan unionin välillä ovat unionin ensisijainen keino tupakkatuotteiden laittoman kaupan hillitsemiseen. Tällainen sopimus voisi lykätä tupakkapuitesopimuksen laitonta kauppaa koskevan säännöstön vahvistamista ja täytäntöönpanoa vuosikausia.

– Vaikka nykyisen sopimuksen on sanottu vähentäneen tupakkatuotteiden laitonta kauppaa 85 prosenttia, kausaalisuhdetta ei ole mahdollista osoittaa.

– Isojen tupakkatehtaiden salakuljetettuja tuotteita on korvattu yhä enemmän tuotemerkittömillä (”cheap whites”) tuotteilla, eikä nykyisen sopimuksen voimassaoloajan pidentäminen muuttaisi tätä tilannetta.

– Sopimuksen uusiminen, jatkaminen tai uudelleen neuvotteleminen antaisi salakuljetuksen valvonnan tupakkayhtiöille, koska sopimuksen keskeisestä valvontamekanismista, Codentify-järjestelmästä, ei ole tehty yhtään itsenäistä turvallisuusarviointia. Ilman tämänkaltaista arviointia Euroopan unioni saattaisi valita salakuljetuksen valvontaan järjestelmän, jonka yksityiskohdista vain tupakkayhtiöt ovat tietoisia. Sama koskee järjestelmän mahdollisia heikkouksia.

Kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry, Savuton Suomi 2030 -verkosto ja lukuisat muut eurooppalaiset terveysjärjestöt ja verkostot, mm. Smoke Free Partnership, ajavat tehokkaiden keinojen käyttöön ottamista tupakkatuotteiden laittoman kaupan ehkäisemiseksi.