Suomessa menetetään ennenaikaisen kuolleisuuden vuoksi vuosittain 170 000 elinvuotta

Maiden väliset erot ennenaikaisessa kuolleisuudessa ovat huomattavat, selviää tuoreesta kahdeksan Pohjoisen ulottuvuuden jäsenmaata kattavasta tutkimuksesta. Alkoholi on merkittävä ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttaja.

Alkoholista johtuva kuolleisuus oli Suomessa tutkimukseen osallistuneiden maiden keskiarvoa suurempi. Maiden väliset erot alkoholikuolemien takia menetetyissä elinvuosissa olivat yli kymmenkertaiset; vähiten elinvuosia menetettiin Ruotsissa ja eniten Valko-Venäjällä. Alkoholin aiheuttama enneaikainen kuolleisuus oli miehillä selvästi naisia suurempaa.

Ennenaikainen kuolleisuus määriteltiin tutkimuksessa OECD:n ja WHO:n kriteerien mukaan kuolemaksi ennen 70. ikävuotta. Vuonna 2013 eniten elinvuosia menetettiin Valko-Venäjällä ja vähiten Ruotsissa. Suomessa ennenaikainen kuolleisuus oli tutkimuksen osallistuneiden maiden keskiarvoa pienempi, kuten Saksassakin.

Eniten elinvuosia Pohjoisen ulottuvuuden alueella menetettiin tapaturmien ja myrkytysten vuoksi. Toiseksi eniten elinvuosia menetettiin syöpien vuoksi. Syövästä aiheutuva elinvuosien menetys oli pienintä Suomessa ja suurinta Latviassa.

Tutkimukseen osallistuivat Suomen lisäksi Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Viro sekä Valko-Venäjä tarkkailijajäsenenä. Pohjoisen ulottuvuuden kumppanuusmaista Norja ja Venäjä eivät osallistuneet tutkimukseen.

Ennenaikaisen kuolleisuuden takia menetetyt elinvuodet (potential years of life lost/PYLL) laskettiin ikävakioidusti 100 000 henkeä kohden yhden vuoden aikana vuosina 2003, 2009 ja 2013. Tutkimus tehtiin Pohjoisen ulottuvuuden tarttumattomien tautien asiantuntijaryhmän toimeksiannosta EU:n rahoituksella. Tutkimuksen toteutusta johti Itä-Suomen yliopiston terveydenhuollon professori Ilkka Vohlonen.

Lähde: THL 

Lisätiedot:

Ilkka Vohlonen
Professori, tutkimuksen johtaja
Itä-Suomen yliopisto
p. 050 38 399 38
ilkka.vohlonen@uef.fi

Mikko Vienonen
LKT, Terveydenhuollon asiantuntija, Finnish Consulting Group/ FCG Pohjoisen ulottuvuuden tarttumattomien tautien asiantuntijaryhmän puheenjohtaja 2006-2015
p. 050 4421 877
m.vienonen@kolumbus.fi

Pekka Jousilahti
Tutkimusprofessori
THL
Pohjoisen ulottuvuuden tarttumattomien tautien asiantuntijaryhmän Suomen edustaja
p. 040 512 4353
pekka.jousilahti@thl.fi