Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa tupakkalakiesitystä

Tupakkalain kokonaisuudistuksella pannaan täytäntöön EU:n tupakkatuotedirektiivi ja säädetään kansallisesti tiukennuksia tupakkalakiin. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi torstaina 2. kesäkuuta asiasta mietinnön.

Tupakkalailla pyritään edistämään erityisesti nuorten savuttomuutta kieltämällä savukkeista, kääretupakasta ja sähkösavukkeiden nesteistä kaikki tunnusomaiset tuoksut ja maut, kuten vanilja ja mentoli.  Lisäksi sähkösavukkeille säädetään laissa sama ostoikäraja kuin tupakkatuotteille.

Niin sanotut kapselisavukkeet, joiden makua käyttäjä voi itse muuttaa rikkomalla savukkeen sisällä olevan kapselin, kielletään. Uuden tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden sekä muiden nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä.

Lailla kielletään nuuskan tavoin myös muiden savuttomien tupakkatuotteiden (purutupakka ja nenänuuska) myynti ja maahantuonti. Matkustajatuontia rajoitetaan siten, että kalenterivuorokauden aikana voi tuoda maahan yhden kilon savuttomia tupakkatuotteita.

Uusi tupakkalaki antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoa parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin muihin ulkotiloihin. Valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen muutosta siten, että kunnan viranomainen voi määrätä tupakointikiellon, jos tupakansavua kulkeutuu rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti esimerkiksi parvekkeelta toiselle.

Lasten altistumista tupakansavulle ja sen aiheuttamille terveyshaitoille halutaan vähentää kieltämällä tupakointi autossa, jos kyydissä on alle 15-vuotias lapsi. Kielto ei kuitenkaan koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa eikä tupakointi autossa ole rangaistavaa.

EU:n uuden tupakkatuotedirektiivin täytäntöönpanon määräpäivä oli 20.5.2016. Koska laki ei ehtinyt tulla voimaan vielä tuolloin, valiokunta ehdottaa osaan voimaantulo- ja siirtymäsäännöksiin muutoksia.

Lähde: Eduskunta