Savuttomien tupakkatuotteiden sääntelyyn muutoksia

Savuttomia tupakkatuotteita ja tupakkalain valvontaohjelmaa koskevaan sääntelyyn on tulossa muutoksia.

Tupakkalakia muutetaan koskien savuttomia tupakkatuotteita. Savuttomien tupakkatuotteiden myynnin ja maahantuonnin kiellot rajataan Euroopan komission päätöksen mukaisesti koskemaan purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa. Mahdollisiin muihin savuttomiin tupakkatuotteisiin ei kohdistu erityisiä rajoituksia.

Valtakunnallista tupakkalain valvontaohjelmaa koskevaa sääntelyä kevennetään siten, että tupakkalaissa ei enää säädetä valvontaohjelman pakollisesta sisällöstä. Tämä vastaa terveydensuojelulakiin hiljattain tehtyä muutosta. Lakiin tehdään myös eräitä muita muutoksia, jotka ovat luonteeltaan pääosin teknisiä.

Lähde: STM

Lisätietoja:

Lakimies Laura Terho
sosiaali- ja terveysministeriö
p. 0295 163550
laura.terho@stm.fi