Savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonti väheni

Savukkeiden matkustajatuonti väheni noin 14 prosenttia ja nuuskan matkustajatuonti noin 22 prosenttia verrattuna edelliseen vuoden pituiseen jaksoon, käy ilmi TNS Gallupin viikoittain tekemistä haastatteluista.

Suomalaiset matkustajat toivat Suomeen elokuun 2016 loppuun kestäneen 12 kuukauden ajanjakson aikana noin 514 miljoonaa savuketta ja 7,4 miljoonaa rasiaa nuuskaa.

Savukkeiden tuontia on TNS Gallupin viikkokartoituksessa seurattu vuodesta 2006 alkaen. Seurantajakson aikana matkustajatuonnin kehitys on ollut laskeva. Korkeimmillaan matkustajatuonti on ollut runsas 800 miljoonaa savuketta vuonna 2008. Vuodesta 2009, jolloin nuuskan matkustajatuontia tiedusteltiin ensimmäisen kerran TNS Gallupin viikkokartoituksessa, nuuskan matkustajatuonti on lisääntynyt 29 prosenttia.

Viimeisen vuoden aikana laivan myymälästä ilmoitettiin ostetuksi 177 miljoonaa savuketta (34 % matkustajien tuomista savukkeista). Vastaavasti Virosta ilmoitettiin ostetuksi 108 miljoonaa (21 %) ja Venäjältä 113 miljoonaa (22 %) savuketta. Loput 116 miljoonaa savuketta on ostettu lentokentältä, jostain muusta EU-maasta ja muista EU:n ulkopuolisista maista. Savukkeiden matkustajatuonti laivoilta, Virosta ja Venäjältä on vähentynyt vuoden takaisesta.

Vajaa neljännes (23 %) matkustajista ilmoitti tuoneensa kerralla enemmän kuin yhden kartongin savukkeita. Kerralla enemmän kuin kartongin tuoneiden osuus on vähentynyt vuoden takaisesta 5 prosenttiyksikköä.

Matkustajista 60 % toi savukkeet omaan käyttöön, 29 % jonkun toisen käyttöön ja 11 % sekä omaan että toisen käyttöön. Tämä ei ole oleellisesti muuttunut vuoden takaisesta.

TNS Gallupin viikoittain tekemien haastattelujen perusteella 68 % suomalaisista matkustajista sanoi tuoneensa nuuskarasiat omaan käyttöön, 21 % jonkun toisen käyttöön ja 11 % sekä omaan että toisen henkilön käyttöön. Aiempaa useampi ilmoittaa tuoneensa nuuskaa vain omaan käyttöön. Nuuskaa tuoneista 8 % sanoo tuoneensa yli 30 rasiaa. Osuus on vähentynyt vuoden takaisesta.

Matkustajatuontiseurantatutkimus on toteutettu Philip Morris Finland Oy:n, Tupakkateollisuusliiton, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran toimeksiannosta. Tiedot kerätään haastattelemalla puhelimitse viikoittain 500:aa henkilöä. Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat näin ollen yli 26 000 haastatteluun.

Lähde: Valvira

Lisätiedot:

Reetta Honkanen
ylitarkastaja, Valvira
p. 0295 209 630
reetta.honkanen@valvira.fi

Paavo Heiskanen
asiamies,
Tupakkateollisuusliitto ry
p. 045 318 6650