Sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä voi tilata Suomeen vuoden loppuun asti

Yksityishenkilöt voisivat tilata ulkomailta sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä vuoden 2016 loppuun saakka. Hallitus esittää asiaa koskevaa siirtymäsäännöstä uuteen 15. elokuuta voimaan tulleeseen tupakkalakiin. Muutos ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian.

Siirtymäsäännöksellä korjataan uuden tupakkalain kohta, joka on kieltänyt yksityishenkilöä vastaanottamasta ulkomailta tilaamiaan sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä jo lain voimaan tultua eli heti 15.8.2016 lukien. Tämä aikataulu on ollut ristiriidassa sen kanssa, että sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden etämyyntiä koskeva kielto tulee voimaan vasta vuoden 2017 alusta lukien. Nyt tehtävä tupakkalain muutos korjaa siirtymäajaksi saman aikataulun sekä etämyynnin kiellolle että sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden vastaanottamiselle.

Sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä ei ole vielä myynnissä Suomessa. Siksi lakiin on tehty siirtymäsäännös niin, että niiden tilaaminen voi jatkua vuoden 2016 loppuun.

Lähde: STM 

Lisätiedot:

Johtaja Kari Paaso
STM
p. 02951 63340

Lakimies Laura Terho
STM
p. 02951 63550