Raskauden aikainen tupakointi on Suomessa muita Pohjoismaita yleisempää

Tupakointi raskauden alkuvaiheessa on vähentynyt Suomea lukuun ottamatta kaikissa muissa Pohjoismaissa.

Suomessa raskauden alkuvaiheessa tupakoi 15 prosenttia kaikista synnyttäjistä vuonna 2014. Osuus on pysynyt lähes ennallaan 1990-luvun puolesta välistä saakka.

Tupakointi raskauden alkuvaiheessa on vähentynyt etenkin Ruotsissa, jossa 1980-luvun alkupuolella tupakoi alkuraskaudessa vielä yli 30 prosenttia synnyttäjistä ja vuonna 2014 enää vajaa 6 prosenttia.

Yhä useampi raskauden alussa tupakoiva nainen lopettaa tupakoinnin raskauden aikana

Raskauden lopussa tupakoivien osuus on laskenut kaikissa Pohjoismaissa. Myös Suomessa yhä useampi tupakoiva nainen lopettaa tupakoinnin raskauden aikana. Raskauden aikana tupakoinnin lopettavien osuus on noussut myös Suomessa, mutta raskauden lopussa tupakoivien osuus (8,2 %) on Suomessa yhä Pohjoismaiden korkein.

Tupakoinnin yleisyys väestötasolla ei selitä raskaana olevien yleisempää tupakointia Suomessa: tupakointi on 15 vuotta täyttäneiden naisten keskuudessa Suomea yleisempää sekä Tanskassa että Norjassa.

Suomalaisten naisten tupakointi kääntyi vuonna 2008 laskuun, ja erityisen selkeää muutos on ollut nuoremmissa ikäryhmissä. Myönteinen kehitys väestötasolla ei kuitenkaan vielä näytä vaikuttaneen raskauden aikaisen tupakoinnin yleisyyteen.

Lähde: THL

Lisätiedot:

Anna Heino
erikoissuunnittelija, THL
p. 029 524 7177
anna.heino@thl.fi

Lisää tietoa

Tupakkatilasto, THL