Päihteidenkäytön ja pelaamisen puheeksiotto tehokas tapa haittojen ehkäisyssä

Tänään 7. marraskuuta alkavalla Ehkäisevän päihdetyön viikolla halutaan kannustaa ja tukea ammattilaisia ottamaan päihteet ja pelaaminen puheeksi asiakkaidensa kanssa. 

Päihteidenkäytön puheeksiotto on yksinkertainen ja toimiva tapa ehkäistä päihdehaittoja. Päihteidenkäyttöön ja erityisesti rahapelaamiseen liittyvät toimintakäytännöt vaihtelevat Suomessa, eikä rahapelaamiseen liittyvää ongelmaa aina edes tunnisteta ammattilaisten keskuudessa.

– Monien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien taustalta löytyy usein myös päihteiden käyttöä. Siksi tämän asian esille nostaminen ja käsitteleminen yhdessä asiakkaan kanssa on tärkeää. Mikäli riskikäyttö tunnistettaisiin ja saataisiin katkaistua riittävän ajoissa, se olisi sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa, A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki sanoo.

Päihteistä puhuminen tavaksi sosiaali- ja terveysdenhuollossa

Ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen mukaan puheeksiotosta tulisi tehdä sosiaali- ja terveydenhuollossa tapa ja osa rutiinia. Tällöin kaikilla asiakkailla olisi yhtäläinen mahdollisuus tulla kuulluksi ja mahdollinen kysymiseen liittyvä jännite ja leimautumisen pelko vähenisivät. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät järjestöt korostavat, että asiakastilanteissa vastuu päihteidenkäytön tai pelaamisen puheeksiotosta tulisi aina olla ammattilaisilla.

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 7.-13. marraskuuta. Ehkäisevän päihdetyön viikon järjestää Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto.

Lähde: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto