Kansa ei toivo väljempää alkoholipolitiikkaa

Enemmistö suomalaisista pitää nykyistä alkoholipolitiikkaa sopivana tai jopa tiukentaisi sitä. Myös alkoholijuomien vähittäismyyntimonopoli saa kannatusta.

Tuoreen väestön alkoholipoliittisia mielipiteitä mittaavan ielipidetiedustelun mukaan lähes yhdeksän kymmenestä (87 prosenttia) on sitä mieltä, että Alko on oikea kanava väkevien alkoholijuomien vähittäismyynnille. Viinien viemistä ruokakauppoihin kannattaa nyt hieman useampi kuin vuonna 2015 (47 prosenttia vs. 41 prosenttia). Pidemmällä aikavälillä kannatus on kuitenkin ollut laskusuunnassa. Vuosituhannen vaihteessa vielä kaksi kolmasosaa väestöstä kannatti viinien viemistä ruokakauppoihin.

– Väestö pitää alkoholin vähittäismyyntimonopolia hyväksyttävänä keinona vähentää alkoholihaittoja. Aina ei tulla ajatelleeksi, että viinien vienti ruokakauppoihin tarkoittaisi myyntipisteiden lisääntymistä 350:sta yli viiteentuhanteen. Tämä lisäisi selvästi sekä kulutusta että haittoja, painottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Juhani Eskola.

Lievennyksiä toivovien määrä laskussa

Kahdessakymmenessä vuodessa väestön suhtautuminen alkoholipolitiikkaan on vaihdellut merkittävästi, mutta lievempää alkoholipolitiikkaa toivovien osuus on ollut enimmilläänkin selvästi alle puolet. Nyt se on laskenut 35 prosenttiin.

Viimeisimmän, tammikuussa 2016 tehdyn kyselyn mukaan melkein puolet vastaajista piti nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina. Vuoden 2015 lukuihin verrattuna niiden osuus, jotka pitivät alkoholipolitiikkaa sopivina tai olisivat sitä kiristäneet kasvoi 52 prosentista 58 prosenttiin. Vastaajista 60 prosenttia on sitä mieltä, että Alko ja sille annettu yksinoikeus alkoholijuomien vähittäismyyntiin on hyvä tapa ehkäistä alkoholihaittoja.

Väestön alkoholipoliittisia mielipiteitä mittaavia mielipidetiedusteluja on tehty vuodesta 1984. Viimeisimmän mielipidekyselyn tiedot kerättiin tammikuussa 2016, jolloin haastateltiin 1007 satunnaisesti valittua 15-79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen toteutti TNS Gallup Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Alkon toimeksiannosta.

Lähde: THL

Lisätiedot:

Erikoistutkija Thomas Karlsson
THL
p. 029 524 7021
thomas.karlsson@thl.fi 

Erikoistutkija Pia Mäkelä
THL
p. 029 524 7159
pia.makela@thl.fi