Harhaanjohtavaa tietoa liikkeellä alkoholin aiheuttamista kustannuksista

Suomessa alkoholin aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat noin 1,3–1,4 miljardia euroa vuosittain. Terveydenhuollon osuus tästä on 79–140 miljoonaa euroa ja sosiaalipalvelujen (esim. lastensuojelun) 223–270 miljoonaa. Yhteensä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset alkoholista olivat 300–400 miljoonaa vuodessa vuonna 2013. 

Panimoliitto on virheellisesti esittänyt, että alkoholi aiheuttaisi Britanniassa 4,4 miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle. Todellisuudessa kustannukset yhteiskunnalle ovat 21 miljardia puntaa (yli 26 miljardia euroa). Terveydenhuollon osuus on arviolta 3,5 miljardia puntaa eli noin 4,4 miljardia euroa.

Vertaillessaan alkoholista aiheutuvia kustannuksia Britanniassa ja Suomessa Panimoliitto on vertaillut täysin eri asioita.

Kansainväliset vertailut ovat ylipäätään hyvin vaikeita sekä laskelmien eriperustaisuuden että palvelujärjestelmien erojen vuoksi.

Lähde: THL 

Lisätiedot:

Thomas Karlsson
erikoistutkija, THL
p. 029 524 7021
thomas.karlsson@thl.fi

Lisää tietoa

Statistics on Alcohol. England, 2015. Health and Social Care Information Centre

Päihdetilastollinen vuosikirja 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.