EPT-verkoston kannanotto: Nuorten terveystapatutkimuksen rahoitus turvattava

EPT-verkosto on huolissaan siitä, miten Nuorten terveystapatutkimukselle käy ensi vuonna. Seurannan loppuminen veisi pohjan valtakunnalliselta terveyden edistämisen kehittämiseltä ja ohjaamiselta.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT -järjestöverkosto) kokoaa yhteen 46 Suomen merkittävintä ehkäisevän päihdetyön asiantuntijajärjestöä. Verkoston tietoon on tullut, että Nuorten terveystapatutkimus olisi jäämässä ilman rahoitusta ensi vuonna. Pidämme päätöstä erittäin haitallisena, koska kyseessä on erityisen merkittävä tutkimus. Sen avulla on seurattu valtakunnallisin postikyselyin 12–18-vuotiaiden nuorten terveyttä ja terveystottumuksia vertailukelpoisin menetelmin joka toinen vuosi vuodesta 1977 alkaen.

Laissa ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä todetaan, että ehkäisevän päihdetyön on perustuttava päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen seurantaan, käytettävissä olevaan tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin. Nyt tehdyllä rahoituksen lopettamissuunnitelmalla nuorten nikotiinituotteiden ja päihteiden käytön seuranta romuttuu.

Ehkäisevä päihdetyön verkosto esittää kunnioittavasti, että Nuorten terveystapatutkimuksen rahoittamisen osalta tehdään päätös, mikä tukee tutkimuksen jatkumista. Nuoria koskevien tietojärjestelmien toiminta tulee varmistaa, jotta niiden avulla saadaan jatkossakin tietoa nikotiinituotteisiin ja päihteisiin liittyvistä elintavoista, niihin yhteydessä olevista taustatekijöistä sekä erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista päihteiden käyttöön.

Suomessa on ollut erinomaiset väestön terveyttä ja terveyskäyttäytymistä kuvaavat seuranta- ja tutkimusjärjestelmät. Niiden avulla on pystytty seuraamaan muun muassa tupakka- ja alkoholi- ja huumepolitiikkaa koskevien kansallisten toimenpiteiden onnistumista ja trendejä. Systemaattinen ja jatkuva valtakunnallinen seuranta on olennainen osa terveyspolitiikkaa ja sen kehittämistä.

Seurannan loppuminen ei veisi pohjaa ainoastaan toiminnan tuloksellisuuden laaja-alaiselta arvioinnilta, vaan myös valtakunnalliselta terveyden edistämisen kehittämiseltä ja ohjaamiselta.

Lähde: EPT-verkosto