fbpx

Asuntoyhteisön tupakointikieltohakemuksen sisältö täsmentyi

Valtioneuvosto on 8. joulukuuta 2016 säätänyt asetuksella tiedoista, joita asuntoyhteisön on annettava hakemuksessa, kun se hakee kunnalta tupakointikieltoa huoneistoihin tai niihin kuuluville parvekkeille. Asuntoyhteisöjä ovat esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt ja vuokratalot. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2017, ja se perustuu uuteen, 15. elokuuta voimaan tulleeseen tupakkalakiin.

Hakemukseen on liitettävä asuntoyhteisön päätös osoituksena siitä, että hakijalla on oikeus hakea tupakointikieltoa. Osoitukseksi käy esimerkiksi yhtiökokouksen päätös tupakointikiellon hakemisesta.  Lisäksi hakemuksessa on oltava eritelty selvitys siitä, mihin tiloihin tupakointikieltoa haetaan (sisätilat, parvekkeet ja ulkotilat). Lisäksi hakemuksessa on esitettävä rakenteellinen tai muu selvitys tupakansavun mahdollisesta kulkeutumisesta tilasta toiseen. Hakemuksessa on myös osoitettava, miten tilojen haltijoita on kuultu ennen hakemuksen tekemistä.

Tupakointikiellon määräämisen edellytyksistä säädetään tupakkalaissa.

Lähde: STM

Lisätiedot:

Lakimies Laura Terho
STM
p. 02951 63550