Alkoholinkulutus on laskenut Pohjoismaissa eniten Tanskassa ja Suomessa

Myyntiin perustuva alkoholinkulutus on laskenut Pohjoismaissa eniten Tanskassa ja Suomessa. Näissä maissa kuitenkin kulutettiin edelleen eniten alkoholia. Päivittäinen tupakointi on vähentynyt kaikissa Pohjoismaissa.

Vuonna 2014 alkoholia kulutettiin Tanskassa 9,5 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, Suomessa vastaava luku oli 8,8 litraa ja Grönlannissa 8,6 litraa. Vuodesta 2010 lähtien myyntiin perustuva alkoholinkulutus on laskenut Pohjoismaissa yhdeksällä prosentilla. Eniten kulutus on laskenut Grönlannissa (-17 %), Tanskassa (-16 %) ja Suomessa (-9 %).

Korkean alkoholikulutuksen maissa on myös eniten alkoholiin liittyviä sairaalahoitojaksoja, esimerkiksi maksasairauksien vuoksi. Alkoholi aiheuttaa eniten kuolemia Grönlannissa ja Färsaarilla sekä Suomessa.

Päivittäinen tupakointi on vähentynyt kaikkialla Pohjolassa

Ruotsissa 12 prosenttia, Norjassa 13 prosenttia ja Islannissa 14 prosenttia sekä naisista että miehistä tupakoi päivittäin. Suomessa miehet (17 %) tupakoivat naisia (14 %) enemmän, kun taas Tanskassa (16 % ja 17 %) ja Färsaarilla (20 % ja 24 %) naiset tupakoivat miehiä enemmän.

Nuuskaa käyttää säännöllisesti 20 prosenttia ruotsalaismiehistä, 15 prosenttia norjalaismiehistä, 7 prosenttia islantilaismiehistä, 6 prosenttia suomalaismiehistä ja alle prosentti tanskalaismiehistä.  Naisten osuudet ovat 3-4 prosenttia Islannissa, Ruotsissa ja Norjassa, mutta selvästi alle prosentin Suomessa ja Tanskassa.

Uusia keuhkosyöpiä ilmoitetaan eniten Tanskassa ja Grönlannissa. Suomalaisilla naisilla on pohjoismaalaisista vähiten keuhkosyöpiä.

Pohjoismainen terveystilastokomitea Nomesko julkaisee vuosittain Health Statistics for the Nordic Countries -raportin, johon on kerätty viiden Pohjoismaan sekä kolmen itsehallintoalueen (Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti) uusimmat terveyteen ja terveyspalveluihin liittyvät tilastot. Nomesko on Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama.

Lähde: STM 

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Mika Gissler
THL
p. 029 524 7279
mika.gissler@thl.fi

Finanssineuvos Timo A. Tanninen
STM
p. 02951 63572
timo.a.tanninen@stm.fi