700 000 kuolemaa vuodessa – direktiivi pyrkii hillitsemään tupakointia EU:ssa

Joka neljäs EU-kansalainen tupakoi, ja puolet tupakoitsijoista kuolee ennenaikaisesti. Tänään perjantaina 20.5.2016 voimaan tuleva uusi tupakkatuotedirektiivi pyrkii ehkäisemään erityisesti nuorten tupakoinnin aloittamista. Suomessa direktiivin voimaantulo viivästyy.

Tänään perjantaina, 20. toukokuuta 2016 tulee voimaan tupakan ja vastaavien tuotteiden sääntelyä koskeva direktiivi. Tupakan terveyshaitoista on tulevaisuudessa ilmoitettava pakkauksessa aiempaa selkeämmin. Terveysvaroituksen on yhdistettävä kuvaa ja tekstiä ja peitettävä vähintään 65 prosenttia pakkauksen etu- ja takapuolesta. Myyntiä edistävät ja harhaanjohtavat ilmaisut pakkauksissa kielletään.

Tupakkayrityksillä on myös velvollisuus julkistaa yksityiskohtaiset tiedot tuotteiden sisältämistä aineista sekä ilmoittaa uusista tupakkatuotteista ennen niiden saattamista EU-markkinoille. Jäsenmaat taas saavat halutessaan oikeuden kieltää tupakkatuotteiden verkkokaupan.

Nuorten tupakanpolton aloittamista pyritään ehkäisemään erityisesti kieltämällä houkuttelevia makuaineita sisältävät tupakkatuotteet sekä pienkokoiset, halvempihintaiset pakkaukset.

Myös sähkötupakan säätely tiukentuu, sillä sitä kohdellaan joko lääketuotteena tai tupakkatuotteena, joiden suurin sallittu nikotiinipitoisuus on 20 mg/ml.

Tupakointi aiheuttaa EU:ssa vuosittain noin 700 000 kuolemaa. Tupakoitsijat sairastuvat keskimääräistä useammin syöpään sekä sydän-, verenkierto- ja hengityselinten sairauksiin.

Suomessa hallituksen esitys uudeksi tupakkalaiksi on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Ehdotetulla lailla pannaan täytäntöön EU:n tupakkatuotedirektiivi. Tupakkalain piti tulla voimaan tänään, 20.5. 2016, mutta se viivästyy joitakin viikkoja.

Lähde: Euroopan parlamentti