Kenenkään ei pitäisi vastoin tahtoaan altistua tupakansavulle. Erityisesti omassa kodissaan valtaosa meistä arvostaa raitista ilmaa, ja siksi naapurin tupakointi voi helposti kiristää välejä.

Tupakkalaissa tupakointi on kielletty asunto-osakeyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Tupakkalaki antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnan terveysviranomaiselta tupakointikieltoa myös huoneistoihin kuuluville parvekkeille, ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Yksittäisen asukkaan ei ole mahdollista hakea tupakointikieltoa viranomaiselta.

Kunnan viranomainen voi määrätä tupakointikiellon, jos savua voi rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti esimerkiksi parvekkeelta toiselle. Savun kulkeutuminen riittää kiellon määräämiseen eikä terveyshaittaa tarvitse osoittaa.

Asuintilaan tupakointikielto voidaan määrätä silloin, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista estää rakenteita korjaamalla tai muuttamalla. Asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattava mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään. Asuintilan tupakointikielto ei koske sähkösavukkeen käyttämistä.

Yhtiökokous päättää kieltohakemuksesta

Tupakointikiellon hakemisesta kunnalta päätetään yhtiökokouksessa. Valmisteilla olevasta hakemuksesta on ilmoitettava etukäteen tilojen osakkeenomistajille.

Kiinteistön omistaja (taloyhtiö) on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei tupakansavu pääse asuntoihin ilmastoinnin, avonaisen ikkunan tai rakenteiden kautta. Korvausilmaventtiilien sijoittelulla voidaan joissakin tapauksissa vaikuttaa ulkoa tulevaan tupakansavuun. Kunnan terveyslautakunta valvoo tarvittaessa, että omistaja pitää kiinteistön vaadittavassa kunnossa.

Lisätietoja

Valvira: Tupakointikiellot ja -rajoitukset, asuinyhteisöt

Sivulla linkit mm. seuraaviin:

  • Tupakointikieltoja koskeva ohje taloyhtiöille
  • Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemisohje
  • Tupakointikieltohakemuslomake
  • Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyvästä valvonnasta

Valvira: Työkaluja tupakointikieltojen hakemiseen

 

Haluan savuttoman kodin

  1. Vuokrasuhteessa tupakointikiellosta voidaan sopia vuokrasopimuksessa. Kielto voi sisältyä vuokrasopimukseen alusta alkaen tai se voidaan lisätä myöhemmin  vuokranantajan ja vuokralaisen kanssa sopien.
  2. Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä tupakointi on mahdollista kieltää huoneiston parvekkeilla, ulkoalueilla tai huoneistoissa. Yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää kaikkien osakkaiden suostumista.
  3. Järjestyssäännöillä voidaan rajoittaa tupakointia esimerkiksi yhtiön pihamaalla ja yhteisillä tuuletusparvekkeilla.