Verkostoyhteistyö on tärkeä osa toimintaamme: yhdessä olemme vahvempia ja vaikuttavampia.

Koordinoimme Savuton Suomi 2030 -verkostoa ja Järjestöjen nikotiiniton Suomi eli JÄNIS-verkostoa. Lisäksi olemme mukana mm. Savuton Helsinki -ohjelman ohjausryhmässä,  Helsingin kaupungin Vastuullisen alkoholinkäytön ohjausryhmässä, Savuton kunta -hankkeessa, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostossa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ehkäisevän päihdetyön kansallisessa ohjausryhmässä.

Kansainvälinen yhteistyö

Olemme mukana erilaisissa kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa, kerromme Suomen kokemuksista ja välitämme tietoa kansainvälisestä kehityksestä suomalaisille savuttomuustyötä tekeville järjestöille sekä poliittisille ja virkamiespäättäjille:

Tiesitkö että,

Tupakkayhtiö Philip Morris on suurin lobbaaja Euroopan unionissa. Se käyttää lobbaukseen noin viisi miljoonaa euroa vuodessa (v. 2013). Tupakkatuotedirektiivin käsittelyn aikana sillä oli 160 lobbaukseen palkattua henkilöä.