fbpx

Missio, visio, arvot

Suomen ASH ry:n tehtävä on välittää tietoa ja vaikuttaa. Edistämme tupakka- ja muiden  nikotiinituotteiden käytön loppumista sekä päihteettömyyttä ja pyrimme siten parantamaan terveyttä ja hyvinvointia.

Missio

Teemme työtä, joka johtaa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumiseen ja edistää vastuullista alkoholipolitiikkaa.

Visio

Yksilön, yhteiskunnan tai ympäristön ei tarvitse kärsiä tupakka- ja nikotiinituotteiden haitoista.

Arvomme ovat

  • avoimuus
  • puolueettomuus ja
  • luotettavuus

Eettiset ohjeet

Toimintamme perustuu näyttöön pohjautuvaan tutkimustietoon. Eettiset ohjeemme määrittelevät, miten toimimme suhteessa tupakka- ja alkoholiteollisuuteen. Samalla ohjeet edistävät arvojamme.

  1. Suomen ASH ry:n tehtävä on tuoda esiin tupakkatuotteiden ja alkoholin riippuvuutta aiheuttavia ominaisuuksia ja niiden käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja.
  2. Yhdistyksen henkilökunta ja muut toiminnassa mukana olevat henkilöt sitoutuvat yhdistyksen tavoitteiden edistämiseen.
  3. Suomen ASH ry pidättäytyy yhteydenpidosta ja yhteistyöstä tupakka- ja alkoholiteollisuuden, muiden vastaavien tahojen sekä näiden kanssa läheisessä yhteistyössä toimivien tahojen kanssa. Jollei tämä ole perustellusta syystä mahdollista, yhteydenpidon avoimuus ja läpinäkyvyys on varmistettava.

Me välitämme, siksi vaikutamme

Tiesitkö että,

Logomme kertoo siitä mitä teemme: logossa käännetään uusi lehti – meidän viestimme on, että tupakaton tulevaisuus tehdään tänään!

Suomen ASH:n logo