Tupakkaveron korottaminen kaventaa terveyseroja

Tupakkaveron korotusten tavoite on vähentää tupakointia ja tupakasta aiheutuvia haittoja, ei rangaista heikommin toimeentulevia, toteaa Suomen ASH:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Puska. Hallituksen esitys tupakkaverolain muuttamiseksi on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Suomessa koulutusryhmien väliset terveyserot ovat pysyneet suurina 1990-luvun lopulta 2010-luvulle saakka. Yksi keskeinen erojen selittäjä on tupakointi, sillä heikommin toimeentulevat tupakoivat edelleen enemmän kuin paremmin koulutetut ja enemmän ansaitsevat. Tupakoinnin ja koulutustaustan yhteys näkyy jo nuorilla: tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan lukiolaisista tupakoi päivittäin hieman yli kolme prosenttia, mutta ammattioppilaitoksissa opiskelevista 23 prosenttia.

Lähetekeskustelussa eilen tiistaina Suomen ASH ry:n hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Pekka Puska totesi, että meillä on varaa tupakan hinnan nostamiseen: tupakka-askin hinta vuoden 2017 veronkorotusten jälkeen on keskimäärin 6,7 euroa, kun se on Englannissa 10 euroa, Irlannissa 9,70 euroa ja Australiassa 15,90 euroa.

– Tupakkaveron nostaminen on kustannusvaikuttava toimenpide, koska se vähentää tehokkaasti tupakointia ja samalla siitä aiheutuvia haittoja, mutta tuo myös valtiolle tuloja, Puska sanoo.

Myös Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa tupakkaveron korottamista. Sen mukaan tupakan hinnan korottaminen ehkäisee tupakoinnin aloittamista, lisää lopettamisyrityksiä ja vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja.

– Julkisuudessa on väitetty, että tupakkavero ”rankaisee” tupakoivia ja alimpia tuloluokkia. Tosiasiassa tupakkaveron avulla voidaan kaventaa terveyseroja ja lisätä terveydellistä tasavertaisuutta sekä vähentää erityisesti nuorten tupakointia.

– Tutkimusten mukaan valtaosa tupakoijista haluaisi itsekin lopettaa, mutta kokee sen vaikeaksi voimakkaan nikotiiniriippuvuuden vuoksi, Puska toteaa.

Lopettamisen tukeen lisää tehoa

Veronkorotusten rinnalle tarvitaan toimivaa lopettamisen tukea. Tällä hetkellä esimerkiksi työterveyshuoltojen ja työpaikkojen yhteistyö savuttomuudessa ei ole niin tehokasta kuin se voisi olla.

– Lopettamisen tuen käytännöt vaihtelevat eri paikkakunnilla ja tuen saaminen saattaa olla vaikeaa perusterveydenhuollossa. Tähän meidän pitää satsata ja mahdollistaa avun saaminen. Se on kustannustehokas keino edistää hyvinvointia ja terveyttä, toteaa Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Hara kummastelee sitä, että tupakoinnin lopettamiseen suunnatut toimet nähdään huonommin toimeentulevien asettamisena eriarvoiseen asemaan.

– Haluavatko asiasta purnaavat mieluummin, että tupakan hintaa lasketaan, mikä lisää alimpien tuloluokkien tupakointia entisestään, heikentää kansalaisten terveyttä ja korostaa kuilua eri väestönosien välillä? Hara kysyy.