Tupakkalaki saa väestön tuen

Väestön enemmistö kannattaa uudistetun tupakkalain sisältöjä. Suomen ASH ry:n kyselyyn vastanneista iso osa olisi valmis viemään säädöksiä nykyistä pidemmällekin esimerkiksi nuuskan käyttöä rajoittamalla.

Suomalaisten enemmistö suhtautuu myönteisesti vuosi sitten uudistetun tupakkalain keskeisiin kohtiin. Suomen ASH:n Kantar TNS:llä teettämässä kyselyssä tupakkatuotteita käyttävät olivat ainoa merkittävä kritiikkiä esittävä ryhmä.

– Kaiken kaikkiaan kysely osoittaa, että tupakkalaki saa suomalaisten enemmistön hyväksynnän. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia avauksia, joita tarvitaan, jotta saavutamme lain tavoitteen, eli savuttoman Suomen vuoteen 2030 mennessä, sanoo Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Parveketupakoinnin kieltoa kannattaa 69 prosenttia vastaajista, ja yli puolet olisi valmis poistamaan tupakointitilat työpaikkojen sisätiloista. Näiden kannatus on lisääntynyt jonkin verran myös tupakoivien keskuudessa vuodesta 2015, jolloin vastaavia asioita kysyttiin viimeksi.

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin autossa, kun kyydissä on alle 15-vuotias. Vastaajilta kysyttiin, pitäisikö poliisille antaa oikeus määrätä sakko kiellon rikkomisesta samaan tapaan kuin esimerkiksi turvavyön käyttämättä jättämisestä. 73 prosenttia vastaajista kannatti tätä, tupakoivistakin 64 prosenttia.

– Mielipideilmasto savuttomuutta kohtaan on muuttunut kahdessa vuodessa selvästi myönteisemmäksi. Erityisesti lasten suojelun tärkeydestä ollaan yhtä mieltä. Myös valtaosa tupakoivista asettaa lasten terveyden oman tupakointinsa edelle, Hara huomauttaa.

Yli puolet haluaisi lopettaa

Viime vuonna uudistettu tupakkalaki kieltää sähkösavukkeiden käytön siellä, missä tupakointikin on kielletty. Enemmistö vastaajista haluaisi rajoittaa myös nuuskan käyttöä tupakointikielto-alueilla.

Perinteisiä savukkeita edullisempien pikkusikarien suosion kasvusta on uutisoitu pitkin vuotta. Pikkusikareiden käyttö onkin tehdyn kyselytutkimuksen mukaan yleisempää kuin nuuskan tai sähkösavukkeiden käyttö. Hallitus kaavailee tupakkaverolakiin muutoksia, joilla pikkusikareita alettaisiin verottaa muiden tupakkatuotteiden tavoin. Tämän toivotaan vähentävän niiden suosiota.

– Mielenkiintoista on, että tässä kyselyssä lähes 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kaikkia tupakka- ja nikotiinituotteita tulisi kohdella verotuksessa samalla tavalla. Tupakoivistakin näin ajatteli lähes puolet, 49 prosenttia.

– Savukkeiden korvaaminen muilla, myrkyllisillä ja koukuttavilla tupakka- ja nikotiinituotteilla ei ole kansanterveyden kannalta järkevää eikä toivottavaa. Turvallista tupakkatuotetta ei ole, Hara sanoo.

Hieman yli puolet tupakoijista haluaisi lopettaa tupakoinnin.

– Tupakoinnin lopettamishalukkuus on pysynyt edelleen suurena, mutta lopettamisen tuessa meillä on vielä toivomisen varaa. Työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyötä tulisi tiivistää, jotta halukkaat saisivat tarvittaessa apua. Lisäksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota työterveyshuollon ulkopuolelle jäävien tukitoimiin. Myös kaikkialla perusterveydenhuollossa pitäisi olla saatavissa tukea tupakoinnin lopettamiseen, Hara toteaa.

Kantar TNS:n toteuttamassa kyselyssä kartoitettiin suomalaisten käsityksiä tupakoinnista, tupakkatuotteista sekä niiden käytön rajoituksista.Kysely toteutettiin 15.-22.9.2017. Tutkimusaineisto koostuu 1000 haastattelusta ja se edustaa 18-74-vuotiasta väestöä.

Tupakkalakitutkimus