Nuoret kannattavat tupakan hinnankorotuksia

Yli puolet Suomen ASH ry:n kyselyyn haastatelluista arvioi, että tupakkatuotteiden hinnankorotukset ovat tehokkain keino vähentää niiden käyttöä. Hinnankorotusten tehoon uskovat erityisesti alle 25-vuotiaat ja johtavassa asemassa olevat. Valtaosa suomalaisista kannattaa ajatusta savuttomasta Suomesta.

Neljä viidestä suomalaisesta pitää tavoitetta savuttomasta Suomesta järkevänä. Melkein joka toinen suomalainen, 47 prosenttia, myös uskoo, että Suomi voi muuttua tupakattomaksi ja nikotiinittomaksi vuoteen 2030 mennessä. 39 prosenttia ei pidä tavoitetta realistisena.

Tämä käy ilmi Suomen ASH ry:n teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin, miten suomalaiset suhtautuvat tupakkalain tavoitteeseen muuttaa Suomi savuttomaksi vuoteen 2030 mennessä. Savuttomuudella tarkoitettiin tässä kyselyssä tupakattomuutta ja nikotiinittomuutta.

Savuttoman Suomen kannatus on vahva kaikissa väestöryhmissä. Myös valtaosa tupakkatuotteita satunnaisesti käyttävistäkin kannattaa sitä. Vain tupakkatuotteita säännöllisesti käyttävät kyseenalaistavat tämän tavoitteen.

– Näyttää siltä, että tupakkalakimme tavoite on linjassa väestön asenteiden kanssa. Tupakkatuotteiden haitat tiedostetaan ja tulevia sukupolvia halutaan suojella niiden vaaroilta. Tämä on hienoa kehitystä, toteaa Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Neljä vuotta sitten toteutetussa kyselyssä vastaajista vain 16 prosenttia piti ajatusta tupakkatuotteiden käytön loppumisesta 30 vuoden kuluessa realistisena.

– Tuolloin erityisesti alle 25-vuotiaat pitivät tavoitetta utopistisena. Tässä on tapahtunut selvä muutos, sillä nyt enemmistö tästäkin ikäryhmästä uskoo tavoitteen saavuttamiseen. Tämä lupaa hyvää tulevaisuutta ajatellen, Hara huomauttaa.

Hinta puree kulutukseen

Kyselyssä tiedusteltiin myös, miten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tulisi pyrkiä vähentämään. Yli puolet haastatelluista arveli, että tuotteiden hinnankorotus puree kulutukseen tehokkaimmin. Näin ajattelivat erityisesti johtavassa asemassa olevat sekä alle 25-vuotiaat, joista yli 60 prosenttia uskoi hinnankorotusten tehoon.

– Tupakkaveron korotuksien on todettu tehoavan erityisesti nuorten tupakkatuotteiden käyttöön. Nuorimmat haastatellut kannattivat muita useammin myös myyntipaikkojen vähentämistä. Nuoret ovat valveutuneita ja tuntuvat tietävän, mitkä asiat vaikuttavat tupakoinnin yleisyyteen, Hara toteaa.

Lähes yhtä paljon kannatusta, 52 prosenttia, sai tupakoinnin aloittamisen ehkäiseminen. Kolmanneksi eniten kannatusta, 42 prosenttia, sai tupakoinnin lopettamisen tuen parantaminen. Tätä kannattivat erityisesti alle 25-vuotiaat, opiskelijat ja työttömät sekä vähiten ansaitsevat haastatellut.

– Lopettamisen tukeen on vastausten perusteella syytä satsata edelleen tulevina vuosina. Se onkin meillä jäänyt huonolle tolalle ja olisi toivottavaa, että jokainen halukas saisi tarvitessaan apua jo perusterveydenhuollossa, Hara sanoo.

Kantar TNS:n toteuttamassa tutkimuksessa kartoitettiin, miten suomalaiset suhtautuvat tavoitteeseen muuttaa Suomi tupakattomaksi ja nikotiinittomaksi vuoteen 2030 mennessä. Tutkimusaineisto koottiin Gallup Kanava -internetpaneelissa 10.-19.11.2017. Aiheisto koostuu yhteensä 1007 haastattelusta ja osallistuneiden joukko edustaa 18-74-vuotiasta väestöä.