Viron terveys- ja työministeri järjestötapaamisessa: Alkoholipolitiikan pitäisi perustua kansanterveyteen

Pohjoismaiden ja Baltian maiden pitäisi Viron terveys- ja työministeri Jevgeni Ossinovskin mukaan tehdä yhteistyötä, vaihtaa kokemuksia ja oppia toisiltaan parhaita tapoja alkoholihaittojen vähentämiseksi.

– Merkittävä tutkimusnäyttö osoittaa, että alkoholimainonnan ja alkoholin saatavuuden rajoittaminen sekä alkoholin hinnan nostaminen ovat tehokkaimpia keinoja kulutuksen vähentämiseen. Sääntelyn purkamisella saattaa olla haitallisia vaikutuksia kansanterveyteen, ministeri Ossinovski totesi tapaamisessaan suomalaisten kansanterveysjärjestöjen kanssa Helsingissä tiistaina 9. elokuuta.

Suomen hallitus on aikeissa purkaa sääntelyä, kun vastaavasti Virossa aiotaan toteuttaa päinvastaisia toimia. Ministeri Ossinovskin mukaan kansanterveyden pitäisi olla ensimmäisellä sijalla, kun alkoholiin liittyviä päätöksiä ja toimenpiteitä tehdään.
– Kansanterveys on yksi tärkeimmistä asioista mille tahansa maalle. Tämä ei välttämättä vaikuta liike-elämän intresseihin myönteisellä tavalla, mutta kansanterveyden on yksiselitteisesti oltava prioriteeteissa korkeammalla.

– Alkoholilla on vaikutuksia myös väestön kuolleisuuteen ja vammautumisiin. Runsaan juomisen lisääntyminen on huolestuttava trendi, koska se on yhteydessä esimerkiksi liikenneonnettomuuksien ja väkivallan lisääntymiseen, Ossinoski toteaa.

Nykyistä tiukemmalla alkoholipolitiikalla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia yhteiskunnan sosiaalisiin normeihin: uusi sukupolvi kuluttaa alkoholia vähemmän
– Tupakkapolitiikka on hyvä esimerkki työstä, jonka tulokset ovat selvästi näkyvillä: tupakoinnin suosio ei ole enää vahvaa nuorten keskuudessa, ministeri Ossinovski kertoo.

Järjestöt huolissaan

Suomessa uudistetaan parhaillaan alkoholipoliittista lainsäädäntöä. Meillä aiotaan tuoda esimerkiksi entistä vahvempi alkoholi kauppoihin, kioskeille ja huoltoasemille sekä poistaa valmistustaparajoite kaupoissa myytävältä alkoholilta. Suomalaiset järjestöt varoittavat päätösten seurauksista.
– Suomessa ajattelemme helposti, että olemme ainoa maa, joka ponnistelee alkoholihaittojen vähentämiseksi. Tämä on kuitenkin kaukana totuudesta. WHO:n mukaan eri mailla on velvollisuus luoda, toteuttaa, seurata ja arvioida alkoholin ongelmakäytön vähentämiseen tähtäävää politiikkaa. Tämä koskee myös Suomea, huomauttaa Mervi Hara, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston vaikuttamistyöryhmän puheenjohtaja.

– Onnittelen Viroa sen pyrkimyksessä ottaa alkoholinkäytön terveysvaikutukset mukaan poliittiseen päätöksentekoon, Hara sanoo.

Ministeri Ossinovski keskusteli Suomen ja Viron alkoholipolitiikan suunnista Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n sekä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston edustajien kanssa.

Lähde: EHYT ry ja EPT-verkosto