Tupakkalaki kaipaa vahvempaa uudistusta

Kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry:n mielestä hallituksen esitys tupakkalain uudistuksesta on oikeansuuntainen, mutta riittämätön.

– Tuotemerkittömät tupakkapakkaukset ja tupakointikielto autoissa lasten läsnä ollessa tulee saada mukaan lakiin, toteaa järjestön puheenjohtaja, professori Pekka Puska.

Hallituksen esityksessä tupakkalainsäädäntöämme nykyaikaistetaan ja saatetaan hyvälle eurooppalaiselle tasolle. Suomen ASH toivoo, että lakia uudistettaisiin vielä rohkeammin, jotta voitaisiin hyödyntää uusia, eräissä maissa tehokkaaksi havaittuja ja vaikuttavia keinoja. Monessa EU-maassa ollaan ottamassa käyttöön tuotemerkittömät tupakkapakkaukset ja kielletään tupakointi yksityisautoissa, kun kuljetetaan alaikäisiä.

– Tupakkalain tavoitteena oleva tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuonna 2030 vaatii tuekseen vielä edistyksellisempiä keinoja, toteaa Suomen ASH ry:n puheenjohtaja, professori Pekka Puska.

Pakkaus on mainos

Tupakkatuotteiden pakkauksista on tullut yhä merkittävämpi mainontakanava, kun perinteistä tupakkamainontaa on rajoitettu. Laki tuotemerkittömistä tupakkapakkauksista tulee voimaan toukokuussa Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Norjassa ja Unkarissa lain valmistelut ovat jo pitkällä ja monet muut maat suunnittelevat vastaavia toimia.

– Australiassa tuotemerkittömät pakkaukset ovat olleet käytössä jo vuodesta 2012. Ne ovat vähentäneet askien houkuttelevuutta erityisesti nuorten keskuudessa ja lisänneet terveysvaroitusten tehoa.

Lapset vailla turvaa

Toinen selkeä puute hallituksen esityksessä on, ettei siinä puututa tupakointiin yksityisautoissa lapsia kuljetettaessa. Ympäristön tupakansavu on yleisimpiä syöpävaarallisia aineita ja pienessä tilassa autossa tupakansavun pitoisuudet ovat todella suuret.

Professori Puska ihmettelee, miksi lapset jätetään vaille tätä turvaa, vaikka väestöä muuten suojellaan tupakansavulta: työpaikkojen tupakointikielto tuli voimaan 1995 ja ravintolatupakoinnin kielto täydessä laajuudessaan 2009.

Monet EU-maat, kuten Englanti, Skotlanti ja Ranska ovat jo kieltäneet tupakoinnin yksityisautoissa lasten läsnä ollessa. Irlannissa ja Italiassa kielto on tulossa voimaan tänä vuonna.

– Lasten keuhkot ovat erityisen herkkiä passiivisen tupakoinnin haittavaikutuksille. Ympäristön tupakansavulle altistumisesta saattaa aiheutua haittoja vuosikymmeniksi eteenpäin.

Suomen varovainen suhtautuminen lasten suojeluun perustuu eduskunnan perustuslakivaliokunnan vuonna 2010 antamaan lausuntoon. Sen mukaan tupakointikielto autoissa rajoittaisi tupakoitsijan henkilökohtaista itsemääräämisoikeutta.

– Silloisen peruslakivaliokunnan tulkinta oli vähintäänkin erikoinen. Suomessa on jo korkea aika nähdä autossa tupakointi lasten oikeuksien ja terveydensuojelun näkökulmasta. Lapset eivät voi puolustautua tai poistua tupakansavuisesta ajoneuvosta, Puska huomauttaa.

 

Fakta: Yhdenmukaisten, tuotemerkittömien pakkausten tavoitteena on vähentää tupakkatuotteiden houkuttelevuutta erityisesti nuorten silmissä ja ehkäistä näiden tupakoinnin aloittamista. Samalla karsitaan harhaanjohtavia, tupakkamyönteisiä mielikuvia.

Fakta: Tupakointi autossa voi nostaa sisäilman saasteiden määrän 35 kertaa suuremmaksi kuin mitä Maailman terveysjärjestö WHO pitää turvallisena. Tuuletus, ilmanvaihto, ikkunoiden avaaminen tai lyhyt ajomatka ei paranna tilannetta.

Fakta: Taloustutkimuksen (2015) Suomen ASH:n toimeksiannosta tekemän väestökyselyn mukaan 83 prosenttia 18-79-vuotiaista kannattaa tupakointikieltoa yksityisautoissa, kun matkustajina on alaikäisiä. Tupakoijista kieltoa kannattaa 80 prosenttia.