Nikotiininesteitä ei syytä suosia verotuksessa

Valtiovarainministeriö valmistelee esitystä, jonka mukaan sähkösavukkeiden nesteet tulisivat verotettaviksi vuoden 2017 alusta. Sähkösavukkeiden käyttö on tällä hetkellä Suomessa vielä vähäistä, ja verotuksella voidaan hillitä niiden käytön yleistymistä erityisesti nuorten keskuudessa.

Tupakkaverotuksen ulottaminen uusiin nikotiinituotteisiin edistää tupakkalain tavoitetta tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisesta. Jos sähkösavukkeiden käytön leviämiseen ei puututa, Suomeen voi syntyä uusi, nikotiiniriippuvainen sukupolvi.

– Ei ole mitään syytä suosia verotuksellisesti sähkösavukkeiden nikotiininesteitä, sillä ne ovat vain erilaisia nikotiinin annostelutuotteita. Myös nikotiinittomien nesteiden verotus on perusteltua, koska ne toimivat eräänlaisina sisäänheittotuotteina. Nuorten on helppo niiden avulla totutella sähkösavukkeiden käyttöön ja siirtyä siitä nikotiinillisten tuotteiden käyttäjäksi. Verotuksella on mahdollisuus vaikuttaa myös näiden tuotteiden hintaan ja tätä kautta ehkäistä nuorten sähkösavukekokeiluja ja nikotiiniriippuvuuden syntyä, korostaa kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry:n puheenjohtaja, professori Pekka Puska.

Maailmanpankin mukaan tupakkaveron korottaminen on tehokkaimpia keinoja parantaa väestön terveyttä ja vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja sekä terveysmenoja.

– Kansainvälinen tieto ja kokemus osoittavat yksiselitteisesti, että tupakan verotuksen tasainen, asteittainen korottaminen vähentää tehokkaasti tupakkatuotteiden kulutusta, professori Puska toteaa.

– Korotusten tulisi ylittää inflaatio ja ostovoiman kasvu, muuten ne jäävät kulutuksen vähenemisen kannalta merkityksettömiksi, Puska jatkaa.

Suomessa ei kalleinta tupakkaa

Veronkorotukset vaikuttavat erityisesti nuorten tupakointiin, koska heillä on yleensä aikuisia vähemmän rahaa käytettävissään.

– Tupakkatuotteiden käyttöön voidaan vaikuttaa myös valistusta lisäämällä, mutta se on hidas tie. Tupakkaveroa korottamalla tuotteiden hinta nousee, kulutus vähenee ja haitat vähenevät. Lisäksi valtio saa verotuloja, Puska summaa.

Vaikka nykyisten veronkorotusten myötä tupakkatuotteiden hinta ylittää Suomessa EU:n keskiarvon, tupakkatuotteet eivät ole meillä kalleimmasta päästä. EU:n kalleinta tupakkaa poltetaan Isossa-Britanniassa ja Irlannissa, joissa hintataso on lähes kaksinkertainen EU-keskiarvoon verrattuna.

Suomen valtio sai vuonna 2015 tupakkaverosta verotuloja 885 miljoonaa euroa. Tupakoinnista yhteiskunnalle aiheutuvat haitat ovat uusimman arvion mukaan vuosittain 1,5 miljardia euroa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskelmien mukaan tupakointikuolemat, työkyvyttömyyseläkkeet, sairauspoissaolot ja tupakkatauot aiheuttavat laskutavasta riippuen 840–930 miljoonan euron kustannukset.

– Tähän päälle tulevat vielä tupakoinnin muun muassa terveydenhuollolle aiheuttamat kustannukset, sairauspäivärahat ja niin edelleen. Valtion kannalta tupakkaveron korottaminen on win-win tilanne: kun veroja korotetaan, tupakointi vähenee ja samalla myös tupakoinnin aiheuttamat sairaudet sekä muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve vähenevät, Puska sanoo.

Tiedotetta korjattu 25.8. klo 9:46: 840 000–930 000 euroa muutettu 840 –930 miljoonaan euroon.