Arviointiryhmä: Kansainvälinen puitesopimus on vauhdittanut tupakkapolitiikkaa

Maailman terveysjärjestön WHO:n tupakkapuitesopimuksen arviointiraportti osoittaa, että sopimuksesta on ollut suurta hyötyä globaalille terveystyölle.

Arviointiraportin mukaan sopimuksen vahvistaneet valtiot ovat muun muassa tehostaneet tupakkatuotteiden verotusta ja kieltäneet niiden mainonnan, säätäneet lakeja savuttomista tiloista, puuttuneet tupakan salakuljetukseen sekä kehittäneet vaihtoehtoja tupakan viljelylle. Ennen kaikkea sopimus on auttanut vähentämään tupakkatuotteiden käyttöä monessa maassa.

Kansainväliseen tupakkapuitesopimukseen (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) on kirjattu tärkeimmät keinot ja toimenpiteet, joilla eri maissa voidaan lainsäädännön avulla vähentää tupakkatuotteiden käyttöä.

FCTC:n jäsenmaiden kokous asetti kansainvälisen asiantuntijaryhmän arvioimaan sopimuksen globaaleja vaikutuksia vuonna 2014. Asiantuntijaryhmää vetää Suomen ASH:n hallituksen puheenjohtaja, professori Pekka Puska.

– On ollut hyvin vaikuttavaa havaita, että tupakkasopimus on tehostanut tupakoinnin torjuntaa suuressa osassa maailmaa, professori Puska toteaa arviointiraportin julkistamisen yhteydessä tänään maanantaina Intian Delhissä. Liki viikon ajan kestävään konferenssiin kokoontuvat kaikki 180 sopimuksen vahvistanutta valtiota, mukaan lukien Suomi.

– Erityisesti kehitysmaat, joissa aiemmin oli hyvin vähän toimenpiteitä, ovat sopimuksen vahvistamisen jälkeen siirtäneet sen pykälät omaan lainsäädäntöönsä ja ryhtyneet myös varsin hyvin toimeenpanemaan lakejaan, Puska jatkaa.

Toisaalta asiantuntijaryhmän raportista käy ilmi myös, että samaan aikaan, kun valtiot ovat keskittyneet savukkeiden sääntelyyn, monissa maissa on nähtävissä lisääntynyt tarve säädellä nykyistä tarkemmin esimerkiksi savuttomia tupakkatuotteita ja vesipiipun käyttöä. Välinpitämätön ja osin hyväksyvä suhtautuminen näitä tuotteita kohtaan voi johtaa uusien käyttäjäryhmien syntymiseen, raportissa todetaan.

Tupakkateollisuuden uudet keinot

Tupakkasopimus on kansainvälisesti sitova sopimus ja vaikuttaa konkreettisesti kansalliseen lainsäädäntöön. Se antaa suuntaviivat muun muassa savuttomille tiloille, mainonnan ja markkinoinnin kielloille sekä tupakkapakkausten varoitusteksteille ja tupakan salakuljetuksen torjumiselleSuomen tupakkalaissa on huomioitu sopimuksen tavoite, joka on myrkyllisten ja riippuvuutta aiheuttavien tuotteiden käytön loppuminen. Suomi on ensimmäinen ja ainoa maa maailmassa, joka on ottanut tämän tavoitteen mukaan kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Tupakkapuitesopimus FCTC tuli voimaan vuonna 2005. Tämän jälkeen muun muassa sosiaalisen median suosion jatkuva kasvu on luonut tupakkateollisuudelle uusia väyliä, joiden avulla mainostaa tuotteitaan ja kohdentaa niitä erityisesti nuorille eri puolilla maailmaa. Kansainväliset tupakkayhtiöt ovat myös pyrkineet tunkeutumaan kasvaville markkinoille, joilla on perinteisesti ollut vähemmän tupakkasääntelyä.

– Arviointityön yhteydessä on ollut varsin dramaattista nähdä se voima ja ne keinot, joilla kansainvälinen tupakkateollisuus on erityisesti kehitysmaissa pyrkinyt estämään tupakoinnin vähentämiseen tähtääviä toimia.

– Teollisuus lobbaa ja usein myös lahjoo päätöksentekijöitä, haastaa valtioita oikeuteen ja pyrkii ylläpitämään väestön nikotiiniriippuvuutta uusilla tuotteilla, kuten sähkötupakalla, professori Puska sanoo.

Lisää tietoa

Seventh Conference of the Parties to the WHO FCTC expected to see changes
COP7-konferenssin 31.10.2016 julkaistu tiedote FCTC:n verkkosivuilla

Konferenssin 12.11.2016 julkaistu tiedote