fbpx

Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto: Tupakointia sisältävät elokuvat siirrettävä esitettäväksi klo 22:n jälkeen

Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto esittää sosiaali- ja terveysministeriölle tupakkalain muuttamista siten, että tupakointia tai muiden nikotiinituotteiden käyttöä sisältäviä elokuvia ja kuvatallenteita saa esittää vasta kello 22:n jälkeen. Sama koskee myös elokuvia, joissa on nähtävissä tupakointi- ja nikotiinituotteita tai -välineitä.

Vaikka tupakointi vähenee Suomessa, 15 000-20 000 lasta ja nuorta aloittaa vuosittain tupakoinnin tai muiden nikotiinituotteiden käytön. Tämä on suurelta osin seurausta niistä mielikuvista, joita lapsille ja nuorille tupakoinnista ja nikotiinituotteiden käytöstä syntyy.

– Lasten ja nuorten kiinnostus tupakka- ja muita nikotiinituotteita kohtaan herätetään esittämällä ne myönteisenä osana aikuisuutta ja arkea sekä nuorille tärkeitä elämäntilanteita ja elinympäristöjä, huomauttaa Lääkärit tupakkaa vastaan –verkoston puheenjohtaja, erikoislääkäri Olli Simonen.

Etenkin elokuvissa ja kuvatallenteissa näytettävä tupakointi ja muu nikotiinin käyttö muokkaa lasten ja nuorten ajatusmaailmaa ja asenteita tehokkaasti myönteisiksi tupakointia kohtaan. Verkosto korostaa, että lapset ja nuoret eivät ole kyllin kypsiä arvioimaan tupakointiin ja muiden nikotiinituotteiden kokeiluun ja käyttöön liittyviä vaaroja. Koska lapset ja nuoret ovat uteliaita ja kokeilunhaluisia ja etsivät rajojaan, myönteiset mielikuvat tupakoinnista ja muiden nikotiinituotteiden käytöstä luovat otollisen pohjan tuotteiden kokeiluille ja nikotiiniriippuvuuden synnylle.

– Pahimmillaan jo 1-2 savuketta tai nikotiinituotteen kokeilukertaa riittää aiheuttamaan lapselle ja nuorelle nikotiiniriippuvuuden.

– Yhteiskunnalla on velvollisuus suojella lapsia ja nuoria niin, ettei heitä altisteta tällaiselle elämäntapamarkkinoinnille elokuvissa ja kuvatallenteissa eikä muualla elinympäristöissään, Simonen sanoo.

Tupakointi yleistä valkokankaalla

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että mitä enemmän nuoret ovat nähneet tupakointia elokuvissa, sitä alttiimpia he ovat itse aloittamaan tupakoinnin.

Selvitysten mukaan tämän päivän elokuvissa tupakointi on kolme kertaa yleisempää kuin todellisuudessa: kolmessa neljästä elokuvasta tupakoidaan ja kolmasosassa näytetään eri tupakkamerkkejä. Markkinoille on tuotu myös elokuvia, joissa tupakoidaan, vaikka savukkeita ei elokuvissa esitettynä aikakautena edes oikeasti käytetty.

– Tällainen totuuden vääristely on osoitus tarkoitushakuisesta toiminnasta, jolla lapsille ja nuorille luodaan virheellinen ja väärä kuva tupakoinnin yleisyydestä. Tällaisen vääristelevän viestinnän tavoitteena on yksinkertaisesti edistää tupakointia ja nikotiinituotteiden käyttöä, Olli Simonen toteaa.

Myös Maailman terveysjärjestö WHO on esittänyt, että tupakointia esittävien elokuvien tulee olla sallittuja vain aikuisille. WHO:n mielestä elokuvien tuottajien tulisi myös osoittaa, etteivät he ole saaneet tupakkayhtiöiltä korvauksia tupakoinnin näyttämisestä sekä lopettaa tupakkamerkkien näyttäminen elokuvissa.

Vanhoja elokuvia ei ole tarkoitus tarkastaa uudelleen, mutta tupakointia näyttävien vanhojen elokuvien alussa on oltava selkeä tupakoinnin vaaroista varoittava tietoisku. Lääkärit tupakkaa vastaan -verkoston mielestä tätä koskeva säännös on syytä sisällyttää tupakkalakiin. Elokuville, joissa tupakoidaan, ei ole myöskään perusteltua myöntää minkäänlaista julkista tukea.

Yleisesti tiedossa olevien tupakan terveys- ja riippuvuushaittojen lisäksi Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto perustelee ehdotustaan myös sillä, että tutkimustietojen mukaan tupakan ja nuuskan nikotiini aktivoi ja vahvistaa aivoissa samoja mielihyväkeskuksia kuin alkoholi ja huumeet. Jos nuori on tullut riippuvaiseksi nikotiinista, hänellä on suuri todennäköisyys tulla myöhemmin riippuvaiseksi myös alkoholista. Tupakointi on myös keskeisin väylä huumeiden käyttöön.

– Ehdotuksemme on linjassa myös alkoholimainonnan rajoitusten kanssa. Vuoden alusta alkoholimainoksia on saanut esittää televisiossa ja radiossa vasta kello 22:n jälkeen, Simonen huomauttaa.

Lääkärit tupakkaa vastaan -verkoston tavoitteena on tupakoinnin lopettaminen ja sen aloittamisen ehkäisy. Verkosto kouluttaa, tekee aloitteita, ottaa kantaa tupakkakysymyksiin, antaa lausuntoja ja osallistuu julkiseen keskusteluun. Verkostossa on noin 400 jäsentä. www.datsuomi.fi

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Olli Simonen
Lääkärit tupakkaa vastaan
-verkosto
p. 044 3080 306
olli.simonen@fimnet.fi