Syöpäjärjestöjen tavoitteena on toimia määrätietoisesti terveyden edistämiseksi, syövän ehkäisemiseksi, sairastuneiden tukemiseksi ja syövästä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Syöpäjärjestöt edistävät erityisesti nuorten nikotiinittomuutta.

Nuoria kannustetaan nikotiinittomaan elämään monipuolisin viestinnällisin keinoin muun muassa NuoTup-hankkeen ja nuorten kanssa yhdessä toteutettavan Fressis-kokonaisuuden avulla sekä erilaisin kampanjoin. Nuorten lähiaikuisille erityisesti kotona, kouluissa, nuorisotyössä ja urheilu- ja liikuntajärjestöissä annetaan tietoa, työvälineitä ja koulutusta nuorten nikotiinittomuuden tukemiseksi kattaen sekä käytön aloittamisen ehkäisyn että käytön lopettamisen.

Nuorten lähiympäristöjen nikotiinittomuutta vahvistetaan kehittämishankkein ammattikouluissa ja nuorisotyössä. Syöpäjärjestöt myös tukevat selvityksin, ohjein ja lausunnoin sitä, että lait ja toimintatavat suojaavat nuoria nikotiinituotteilta.

Syöpäjärjestöjen logo  Fressiksen logo

Lisätietoja:

Seppo Soine-Rajanummi
kehittämispäällikkö
seppo.soine-rajanummi@cancer.fi

Fressis

Heidi Löflund-Kuusela
suunnittelija
heidi.loflund-kuusela@cancer.fi

www.syopajarjestot.fi
www.fressis.fi