Syöpäjärjestöjen tavoitteena on toimia määrätietoisesti terveyden edistämiseksi, syövän ehkäisemiseksi, sairastuneiden tukemiseksi ja syövästä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Syöpäjärjestöt edistävät erityisesti nuorten nikotiinittomuutta STEA-rahoitteisen Nuorten tupakoinnin vähentämishankkeen kautta.

Nuoria kannustetaan nikotiinittomaan elämään monipuolisin viestinnällisin keinoin Fressis-viestintäkokonaisuuden kautta. Viestintää tehdään Fressis-sivustolla, sosiaalisessa mediassa ja Fressis-lehden kautta. Viestintä on jatkuvaa sisältäen myös kampanjoita ja neuvontatyötä. Nuorten lähiaikuisille oppilaitoksissa, nuorisotyössä, harrastustoiminnassa, urheilu- ja liikuntajärjestöissä ja kotona annetaan tietoa ja työvälineitä ja koulutusta nuorten nikotiinittomuuden tukemiseksi kattaen sekä käytön aloittamisen ehkäisyn että käytön lopettamisen. Nuorten lähiaikuisille tietoa ja välineitä nuorten nikotiinittomuuden tukemiseksi tarjoaa NikEdu-sivusto.

Nuorten lähiympäristöjen nikotiinittomuutta vahvistetaan kehittämishankkein ammattikouluissa ja nuorisotyössä. Syöpäjärjestöt myös tukevat selvityksin, ohjein ja lausunnoin sitä, että lait ja toimintatavat suojaavat nuoria nikotiinituotteilta.

Syöpäjärjestöjen logo  Fressiksen logo 

Lisätietoja:

Heidi Löflund-Kuusela
kehittämispäällikkö
heidi.loflund-kuusela@cancer.fi

www.syopajarjestot.fi
www.fressis.fi
www.nikedu.fi