Savuton kunta -ohjelma edistää savuton Suomi 2030 -tavoitteen saavuttamista vahvistamalla kuntien ja muiden julkisella rahoituksella toimivien organisaatioiden savutonta toimintakulttuuria Lisäksi ohjelma tukee savuttomuuspäätösten toimeenpanoa ja seurantaa.

Savuton kunta -ohjelman päätavoitteena on, että savuton toimintakulttuuri on yleisesti käytössä oleva toimintamalli koko Suomessa: kaikki Suomen kuntaorganisaatiot ja muut julkisella rahoituksella toimivat organisaatiot, kuten valtionhallinto, verohallinto, poliisi, puolustusvoimat, oikeuslaitos, sosiaalirahastot, valtion yhtiöt ja -liikelaitokset, ovat savuttomia työnantajia noudattaen savutonta toimintakulttuuria.

Nikotiinituotteiden käytön vähentämisen tueksi Savuton kunta -ohjelmassa on kehitetty valtakunnallinen 28 päivää ilman -palvelumalli. Malli koostuu teemoitetuista tukitapaamisista sekä vertaistuesta. Tapaamisia ohjaavat tehtävään koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Tapaamisten tavoitteena on, että lopettaja oppii tuntemaan omaa nikotiiniriippuvuuttaan ja saa vahvistusta lopettamismotivaatiolleen ryhmän tuen avulla.

Savuton kunta -ohjelman logo28 päivää ilman

Lisätietoja:

Toimintakulttuurin vahvistaminen kunnissa

Tarja Kristiina Ikonen
toiminnanjohtaja tarja.ikonen@sydan.fi

Savuttoman toimintakulttuurin vahvistaminen kunnissa, lopettamisen tuki sekä 28 päivää ilman -palvelu

Tarja Tapaninen
suunnittelija
tarja.tapaninen@sydan.fi

Ohjelman asiantuntijapalvelut

Patrick Sandström
erityisasiantuntija patrick.sandstrom@filha.fi

www.savutonkunta.fi
www.28paivaailman.fi