Savuton kunta -ohjelman tavoitteena on vakiinnuttaa savuton toimintakulttuuri koko Suomessa yleisesti käytössä olevaksi toimintamalliksi. Haastamme myös yritykset mukaan savuttomuustalkoisiin.

Tarjoamme koulutusta, tukea ja materiaalia savuttomuustyöhön. Verkkosivuillamme voi myös täyttää savuttoman toimintakulttuurin toteutumisen itsearvioinnin.

Nikotiinituotteiden käytön vähentämistä tukee valtakunnallinen 28 päivää ilman -palvelumalli. Malli koostuu teemoitetuista tukitapaamisista sekä vertaistuesta, joita toteutetaan sekä kasvokkain että verkossa. Tapaamisia ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, joita koulutamme sekä kasvokkaisten että verkkotapaamisten ohjaajiksi.

Savuton kunta -ohjelman logo28 päivää ilman

Lisätietoja:

Ohjelman kokonaisjohtaminen
Tarja Kristiina Ikonen
toiminnanjohtaja
tarja.ikonen@sydan.fi

Savuttoman toimintakulttuurin vahvistaminen
Maria Puustinen
suunnittelija
maria.puustinen@sydan.fi

www.savutonkunta.fi
www.28paivaailman.fi