Tupakantuotanto kiihdyttää ilmastonmuutosta.

WHO FCTC:n globaalien tutkimusten sarja: Tupakointi. Arvio tupakan koko tuotantoketjun globaalista ympäristöjalanjäljestä ja toimintalinjaukset sen pienentämiseksi.

  • Lähtötilanne
  • Tupakan tuotantoketju
  • Tupakan elinkaaren ympäristöjalanjälki
  • Tupakan ympäristöjalanjäljen mittasuhteet
  • Ympäristöllinen epäoikeudenmukaisuus
  • Mahdollisuudet vähentää vaikutuksia
  • Johtopäätökset

Katso lisää WHO:n ja muiden organisaatioiden raportteja tupakan vaikutuksista terveyteen, ympäristöön ja talouteen Suomen ASH:n englanninkielisillä sivuilla.